Hem » Artiklar » De gjorde det omöjliga möjligt
De gjorde det omöjliga möjligt

De gjorde det omöjliga möjligt

Det sades att det inte fanns några möjligheter, trots att man ”gjort allt” för att rekrytera mer personal till deltidsstationen i Krokek utanför Norrköping, men brandmännen själva bevisade motsatsen.

Tätorten ligger i samhället Kolmården med cirka 5500 invånare varav 4500 i Krokek. Man får också ta med i beräkningen att inom stationens ansvarsområde fi nns Kolmårdens djurpark med tiotusentals besökare varje dag under säsongen och ett stort antal gäster på Vildmarkshotellet. En stor fördel är förstås att Krokeks deltidsbrandkår snabbt kan komma på plats och dessutom har en ovärderlig lokalkännedom. Svårigheterna med att fi nna personer som kan kombinera uppdraget med det ordinarie jobbet och familjelivet samt dessutom har god kondition, gör att rekryteringen inte har varit helt lätt. Ersättningen för att ha jour var tredje vecka är väl heller inget som lockar.

Alla brandmän på stationen har samarbetat och har tillsammans lyckats med att få tag i tio stycken nya brandmän, som skall förstärka de cirka 10500 deltidare som fi nns i landet. Sju stycken ha nu genomgått fystesterna och skall gå preparandakursen med början vecka 49. Ett idogt arbete ligger bakom att man har lyckats. Man har gått många olika vägar för att nå sitt mål.

Under Kolmårdsmarken hade man öppet hus på stationen som lockade flera tusen besökare som bl.a. informerades om yrkesrollen som deltidsbrandman. Den succén gör att man nu vill göra detta till en årlig tradition.

Räddningstjänsten i Krokek

Arbetsplatser i Krokek har fått besök. Brandmännen har använt mun till munmetoden och pratat med bekanta och bekantas bekanta. Fotbollsskolan har besökts och naturligtvis har man legat ute på Facebook. Man kan inte räkna upp alla de olika rekryteringsmetoder som använts men återigen kan det konstateras att brandmän löser det mesta och de tycker det skall bli intressant att höra reaktionerna på att de lyckats göra det omöjliga möjligt.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …