Hem » Artiklar » Dan Eliasson – möjliggöraren

Dan Eliasson – möjliggöraren

– Jag har en genuin önskan om att Räddningstjänst-Sverige tillsammans med MSB nu flyttar fram positionerna, så att vi kan möta teknik- och samhällsutmaningarna på ett kraftfullt sätt, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson som beskriver sig som en ”möjliggörare”.

I mars har Dan Eliasson haft jobbet som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ett år. Han beskriver sitt första år som mer intensivt än vad han först hade väntat sig. 

 • Ja, året dominerades av tre stora händelser. Vi hade sommarens långvariga och omfattande skogsbränder, som berörde väldigt många människor inom olika yrkeskategorier och som innebar en stor anspänning på organisationen. Ett annat stort arbete handlade om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det var första gången gången sedan tidigt 1960-tal som svenska staten gick ut med information och uppmaningar till medborgarna på det sättet. 
 • Och så hade vi den långvariga valprocessen som vi följde noga, för att hindra yttre påverkan på regeringsbildningen. Allt detta krävde mycket av organisationen, men jag tycker att vi i grund och botten skötte det mesta riktigt bra, säger Dan Eliasson. 

Som generaldirektör har han tagit initiativ till en omorganisation som kommer att träda i kraft tidigast 1 mars i år. Genom omorganisationen skapas bland annat två nya avdelningar inom MSB, varav ”Räddningstjänst och olycksförebyggande” är en. 

Svårförståelig organisation 

Dan Eliasson berättar att han tidigt fick klart för sig att myndighetens organisation på räddningstjänstområdet ibland upplevdes som svår att förstå, både internt och externt. 

 • Vi har varit organiserade så att delar arbetar med ”före olyckan”-frågor medan andra haft ”under olyckan” som sitt ansvarsområde, samtidigt som ytterligare delar haft fokus på ”efter olyckan”. Denna splittring har lett till att vårt arbete inte varit helt synkat och harmoniserat med övriga aktörer i samhället. 
 • Så nu gör vi en förändring där vi går över till en klassisk linjeorganisation med räddningstjänst som ett stort block, säger Dan Eliasson och förklarar att den nya organisationen kraftigt kommer att underlätta kontakterna mellan MSB, och övriga ”Räddningstjänst-Sverige”. 
 • Vi kommer helt enkelt att vara samlade och transparenta på ett helt annat sätt än tidigare, vilket också medför att vi och övriga aktörer nu kommer att kunna ställa krav på varandra på ett väldigt tydligt och bra sätt, säger han. 

Dan Eliasson understryker att ännu viktigare för räddningstjänstorganisationerna runt om i Sverige är MSB:s förändrade förhållningssätt, som varit under utveckling en tid och som kommer att stärkas ytterligare i år.   

 • Ja, med Räddningstjänstrådet som viktigt forum, vill vi att Räddningstjänst-Sverige aktivt ska vara med och styra inriktningen på MSB:s arbete. Där ställer vi helt enkelt frågan; vi är till för er – vad vill ni att vi ska jobba med? 

Önskelista 

I MSB:s nättidning Tjugofyra7 har Dan Eliasson inför 2019 formulerat en önskelista, som bland annat innehåller en önskan om fler utbildade deltidsbrandmän. Och att fler kommuner blir anslutna till gemensamma ledningssystem. Vad krävs för att denna önskelista ska bli verklighet? 

 • Som alltid i det offentliga Sverige, så kan vi åstadkomma väldigt mycket själva. Det gäller bara att vi är beslutsamma tillsammans; vi och övriga aktörer inom svensk räddningstjänst. Att exempelvis skapa enhetliga ledningssystem är inget vi behöver blanda in regering och riksdag i. Vi kan göra väldigt mycket utvecklingsarbete på egen hand, om vi alla höjer ambitionsnivån jämfört med tidigare. Att nu skapa en räddningstjänstavdelning inom MSB är vårt sätt att visa att vi förbereder oss för en ambitionshöjning, menar Dan Eliasson. 

-Vi kan göra väldigt mycket utvecklingsarbete på egen hand, om vi alla höjer ambitionsnivån jämfört med tidigare. Att nu skapa en räddningstjänstavdelning inom MSB är vårt sätt att visa att vi förbereder oss för en ambitionshöjning, menar Dan Eliasson.

Han har funderat en del på sina visioner kring hur han skulle vilja att svensk räddningstjänst ska se ut på ett antal års sikt. Funderingarna kretsar kring tre begrepp – starkare, modernare och mer samlad. 

Starkare. 

 • Där handlar det om att vi måste få fler medarbetare inom räddningstjänsten i Sverige. Så enkelt är det, säger han. 

Modernare. 

 • Detta rör frågor som jämställdhet och mångfald men också exempelvis arbetsmiljö, taktik och teknikutveckling. Det finns mycket som behöver göras. Enskilda räddningstjänster runt om i landet har inte ekonomiska muskler, att på egen hand utveckla exempelvis drönarkapacitet. Men när vi får 5G kommer vi att kunna arbeta på distans på ett helt annat sätt än tidigare med möjligheter att exempelvis kunna styra robotar och annan räddningsutrustning. För att kunna dra verklig nytta av dessa nya möjligheter, gäller det att vi alla arbetar gemensamt med teknikutveckling.   

Mer samlad. 

 • Där handlar det om att tillsammans jobba med gemensamma ledningssystem, så att vi alla är uppkopplade när den stora olyckan kommer. Detta kräver inget förstatligande, utan arbetar vi med enhetliga metoder och ledningssystem, så kommer vi i praktiken att vara som en samlad räddningstjänst. Och då blir vi också betydligt starkare, säger Dan Eliasson. 

När du en gång slutar som generaldirektör på MSB – hur skulle du vilja att ditt eftermäle blir? 

 • Den frågan har uppstått några gånger i olika organisationer, och jag brukar få eftermälet att jag skapar nya möjligheter. Jag vill vara ”möjliggöraren” och tycker om när folk i organisationen vill pröva nya saker. Världen snurrar liksom snabbare hela tiden, och då måste vi bejaka innovation och ny teknik så att vi går i takt med samhällsutvecklingen. 
 • Jag skulle bli väldigt glad om folk säger; ”Eliasson, han skapade nya möjligheter för oss”. 

Text: Anders Fahlman

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Brandkårsmuseet i Simonstorp är ett väl värt besök

I Simonstorp 1,5 mil norr om Norrköping ligger Brandkårsmuseet. Här kan du se och lära …