Hem » Artiklar » BRYT INVANDA KÖNSMÖNSTER OCH FÅ FLER BRANDMÄN PÅ LANDSBYGDEN
Foto: Åsa Brorsson

BRYT INVANDA KÖNSMÖNSTER OCH FÅ FLER BRANDMÄN PÅ LANDSBYGDEN

Under våren arrangerar MSB, tillsammans med NJR och SKL två seminarier för förtroendevalda inom räddningstjänsten: den 10 april i Mora samt den 19 april i Skövde.

All kommunal verksamhet styrs ytterst av politiker.

Räddningstjänsten också – fast till vardags är det inte så många som tänker på det.Och precis som jämställdhet är ett självklart mål i de flesta politiskt styrda verksamheter ska det vara det också inom räddningstjänsten.En uppenbar vinst är att det kan bli lättare att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.

Seminarierna i Mora och Skövde vänder sig i första hand till politiker och räddningschefer i regionerna och har rubriken ”Att styra och leda till en räddningstjänst för alla”. På seminarierna berättar Dala Mitt om sina planer på kommunala tjänster som kombinerar uppdragen som brandman och till exempel undersköterska. I Falun finns också ett gymnasium som ger eleverna kompetens inom båda områdena. Räddningstjänsten i Norrtälje kommun gick på ett år från 30 till 105 sökande till sina deltidsstationer. Antalet sökande kvinnor steg från tre till 33.

En nyckel till framgången är ett mer inkluderande tilltal i annonserna, där man inte inledningsvis räknar upp alla krav (fysisk styrka, kondition, B-körkort…), utan börjar med att betona glädjen i att få hjälpa. Medvetna genusanalyser är också ett sätt att leva upp till kravet på en likvärdig service. I alla typer av olyckor är män överrepresenterade, både som vållande och som offer, berättar brandmannen Viggo Lundberg. Hur kan MSB och räddningstjänsterna använda den kunskapen för att förebygga olyckor?

På seminarierna kommer Ida Texéll, förbundsdirektör i Attunda Brandkår som i år leder Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR, att berätta både om nätverkets planer för 2018 och om sina personliga erfarenheter av en mansdominerad bransch. Och hur kommer det sig att räddningstjänsten inte använder de mest ergonomiska verktygen och metoderna? Forskarna Raúl Ochoterena och Lotta Vylund på forskningsinstitutet RISE redogör för sin granskning av vilka metoder som finns och räddningstjänsternas inställning till att underlätta arbetet.

Mora och Skövde blir nummer sju och åtta i serien jämställdhetsseminarier för förtroendevalda som MSB och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till. De tidigare har arrangerats i samarbete med räddningstjänsterna i Jämtland, Södertörn, Räddningstjänsten Syd, Storgöteborg, Kristianstad och Kiruna.

– De kommunala politikerna är en nyckel för att vi ska kunna nå en verklig förändring och leva upp till framtidens utmaningar, säger Erik Flink, jämställdhets- och mångfaldshandläggare på MSB.

Ytterligare ett seminarium för förtroendevalda planeras i Nässjö under senhösten 2018 eller tidigt 2019.

 

Text: Annika Lindqvist, MSB

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Dan Eliasson – möjliggöraren

– Jag har en genuin önskan om att Räddningstjänst-Sverige tillsammans med MSB nu flyttar fram …