Hem » Artiklar » Avtalsrörelsen har börjat (igen)
RIB-15 måste lyckas!
Foto: Björn Persson Illustration: Vector Open Stock

Avtalsrörelsen har börjat (igen)

Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter – utan politisk inblandning – förhandlar lön, arbetstid och andra arbetsvillkor. Nästa år ska villkoren för nästan tre miljoner arbetstagare omförhandlas av fack och arbetsgivarorganisationer.

Ett av de kollektivavtal som löper ut är överenskommelsen för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 15. Under sommaren 2016 möts BRF och SKL/Pacta vid förhandlingsbordet för att försöka enas om nya villkor för landets deltidsbrandmän. Själva förhandlingen är dock endast en del av avtalsrörelsen, som för oss handlar om att förbättra villkoren för arbetstagarna. Det är en långsiktig process som kräver delmål: Vilka förändringar ska vi arbeta för under denna avtalsrörelse? Vilka frågor bör prioriteras i år?

RiB 15 sätter sin prägel på nästa års förhandlingar då det stipulerar att partsgemensamma arbetsgrupper ska utarbeta nya regler för utbildning, semester och schemaläggning inför nästa avtal. Dessa områden är alltså givna punkter vid 2016 års avtalsförhandlingar.

Att tolka och tillämpa dagens avtal är också en viktig del av förberedelserna inför framtida förhandlingsrundor. Som ombudsman för BRF består det dagliga arbetet av att hjälpa medlemmarna i frågor som rör villkoren i den centrala överenskommelsen. På så sätt får vi inblick i hur RiB-avtalets regler fungerar i praktiken och kan dra slutsatser om vilka förbättringar som vi bör arbeta för under nästa avtalsrörelse.

I centrum för avtalsrörelsen står dock våra medlemmars behov och önskemål. Förbundsstyrelsen och de centrala ombudsmännen leder förhandlingarna med arbetsgivarsidan men agerar i medlemmarnas namn.

Avtalsrörelsen är således en cyklisk process som tar avstamp i dagens regelverk och hur väl det möter medlemmarnas behov. När ett avtal är underskrivet börjar arbetet med att tolka och tillämpa de gällande reglerna men samtidigt blicka framåt.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena …