De omstridda arbetstiderna är inte den enda orsaken till det pågående upproret inom Räddningstjänsten. Det handlar också om destruktivt ledarskap och förlegade strukturer som inte har hängt med i de snabbt eskalerade samhällsförändringarna. Därför behöver räddningstjänsten brandmän som bejakar ett normbrytande perspektiv.

Den allra största svagheten som Räddningstjänsten besitter är oförmågan att ta in nya perspektiv, inkludera nya tankesätt samt låta transparens och idéer få ta plats från individer på alla nivåer.
Det går inte att blunda för att alla vi som ingår i räddningstjänsten är människor bakom en uniform där det alltid förekommer mänskliga behov som inte går att blunda för. Att bli sedd, hörd, lyssnad på och bekräftad för att nämna några. Brandmän är också problemlösare och humanister som vill hjälpa och ställa till rätta. Men om arbetsklimatet uppmuntrar stagnation och ”minsta möjliga motstånd” så går massor med potential förlorad. 

Vi sitter alla i samma båt – befäl, brandmän, kvinnor och män. Alla som ingår i den här verksamheten är lika stora ”offer” för de problem som sitter i strukturerna. Vi pratar gamla ledarstilar som vägrar att lyssna in, som vill trycka in alla i samma mall, där högsta ledningen alltid ska ha sista ordet. 
De flesta kan nog känna igen sig i att härskartekniker, tystnadskultur, rädda chefer, oförmåga att fatta strategiska beslut, syndabockskultur osv förekommer i vår verksamhet. Det har sitt arv och sin grund i tidigare accepterade beteenden och synsätt gällande prestige och makt. Och någonstans där tappar verksamheten fästet om våra medmänskliga perspektiv och hjärtat i det vi gör.

Varje sund person inser att det här måste förändras, vi behöver en ledning som förstår vikten av att tillvara den personal som dagligen utsätter sig för stora risker både fysiskt och mentalt. Som gått in i det här yrket med goda intentioner att hjälpa andra och jobbar hårt för att vara en skicklig yrkesperson. 
Sätter vi makt och prestige före så riskeras vårt viktiga uppdrag i samhället, det vill säga – att vara i service, rädda liv och göra skillnad i människors liv.
Det kräver mod att förändra invanda beteenden, mod att förändra sig själv, mod att stå upp och säga ifrån. Låt modet visa vägen framåt precis som var och en av oss är kapabla till varje gång vi kliver in i räddningsinsatser där de allra flesta människor backar.

Gästkrönikör: Lisa Dahlqvist
Foto: Anna Lindblom Deilig Media
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here