Tidigare studier som Winternet gjort på uppdrag av Räddningsverket och MSB identifierade vilka insatser som är mest fysiskt krävande: rökdykning, släckning i terräng, bårbärning i terräng, vattenlivräddning och losstagning av person ur personbil. De insatser som kräver extra stor styrka är enligt samma studier: slangtransport, håltagning i tak med motorkap, slangdragning, livräddning, utläggning av grovslang, bårbärning i terräng och dörruppbrytning med hydraulverktyg.

Forskarna Lotta Vylund och Raúl Ochoterena utgick från de typinsatserna när de konstruerade enkäten.

Rapporten heter Ergonomi och teknik för att underlätta arbetsbelastningen inom den operativa räddningstjänsten. Den bygger bland annat på enkäter till slumpvis utvalda brandmän i femton kommuner. Både små och stora räddningstjänster över hela landet är representerade. Dessutom har forskarna tagit hjälp av nätverket Kvinnor i räddningstjänsten och av några organisationer med högre andel anställda kvinnor för att få fler svar från kvinnor.

Sammanlagt har 240 personer svarat på enkäten. Av dem är 50 kvinnor.

Dessutom har forskarna genomfört 19 strukturerade och längre intervjuer med ledande personer i räddningstjänsten och ytterligare knappt 20 kortare intervjuer i samband med fältstudier.

Slägga, yxa, sax – vilka verktyg används oftast?

Kunskapen är värdefull för att bestämma hur verktygen ska placeras i brandbilen så att det blir så ergonomiskt bra som möjligt. Forskarna Magnus Bång och Albin Ekberg vid institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet har på uppdrag av MSB studerat fyra olika brandbilar vid tre räddningstjänster för att kunna ge vägledning om optimal placering av verktygen.

De verktyg som fanns i bilarna förseddes med specialdesignade sensorer.  Utöver sensorn, utvecklade forskarna ett datainsamlings- och visualiseringssystem och appar för att kunna se var fordonen befann sig och registrera när verktygen plockades ut ur bilarna.

Analys av data pågår. Rapporten ska vara klar 31 januari.

Slangkorg

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here