Efter många års arbete kom dagen då EFFUA blev inbjudna till Europa kommissionen. Ibland krävs det tyvärr en katastrof innan våra politiker öppnar ögonen, i detta fallet var det den tragiska olyckan i Greenfell Tower London (69 döda) som fick EU att vakna.

EU kommissionen har startat upp arbetet med informations och erfarenhets utbyte gällande brand och brandförebyggande arbete. Mötet som ägde rum den 16 oktober i Bryssel var på många sätt historiskt. Som ordföranden inledde mötet med: -Vi har aldrig varit med om ett så stort deltagande från medlemsländerna 25 av 27 länder representerade! Det var också första gången EFFUA var inbjudna att deltaga.

Under mötet som pågick hela dagen presenterade varje medlemsland sina mål och förhoppningar med mötet. Ganska fort framgick det hur stora skillnader det är i Europa gällande det brandtekniska skyddet och nationella regelverk. Inte ens data insamlingen gällande skadade och döda i brand ser lika ut i Europa.

Mycket av dagens innehåll fokuserade givetvis på fasad material, regelverk kring detta  och olika testmetoder. Många av länderna skulle vilja se EU ta en större roll gällande standardisering och regelverk.

EFFUA representerades av Mikael Svanberg och Kristoffer Stigson som framförde en presentation där framtidens utmaningar för Europas brandmän belystes.  Allt från analytisk dimensionering med fokus på brandmannens utmaningar till anspänningstider framfördes. Responsen efter mötet var att underifrån perspektivet ofta saknas vid dessa tillfällen därför välkomnades EFFUAs synvinkel.

Detta var ett första möte som kommer resultera i fem arbetsgrupper:

1.      Data

2.      Fire prevention exchange

3.      Lesson learned from fires

4.      New Products

5.      Fire Safety engineering

Dessa arbetsgrupper kommer att fortsätta arbetet under nästa år och givetvis kommer EFFUA vara på plats för att bevaka Europas brandmäns intresse!

Text: Kristoffer Stigson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here