I år firar Swedish Firefighters 10 år som tidning vilket kommer att uppmärksammas i det sista numret i år.

 Många artiklar, debatter, djupdykningar och granskningar har det blivit genom åren och alla med samma mål, att göra det bättre för alla parter inom svensk räddningstjänst. I detta numret får vi ta del av det unika samarbetet mellan Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Kustbevakningen. Parterna har övat gemensamt i flera år vilket har resulterat i ett unikt avtal där parterna kan förstärka varandras dykeriorganisationer vid behov vilket är unikt för hela Sverige. Tre av Sveriges största förbundsdirektörer yttrar sig angående våldet mot blåljuspersonal. – Ge brandmännen tjänstemannastatus säger Svante Borg förbundsdirektör för Storstockholms Brandförsvar, det är ett vettigt sätt att stödja lagföringen av personer som ägnar sig åt trakasserier mot räddningstjänstpersonal.

? Jag är kritiskt till att utredningen om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal inte gjorts långt tidigare. Som före detta polismästare i Göteborg kan jag möjligen tycka att polisen som har en repressiv roll kan få tåla något mer. Men brandmän och ambulanspersonal ska inte behöva tåla hot eller våld överhuvudtaget, säger förbundsdirektör Lars Klevensparr på Räddningstjänsten Storgöteborg. – Att komma tillrätta med hot och våld handlar mycket, väldigt mycket om det förebyggande arbetet. Problemet md hot och våld är ett samhällsproblem som är mycket större än att räddningstjänst, polis och ambulans ensamma kan hantera det, menar förbundsdirektör Linda Kazmierczak på Räddningstjänsten Syd.

Vi får verkligen hoppas att utredningen som tillsattes 2016 av justitieministern Morgan Johansson där man skulle se över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal landar i något konstruktivt. Jag inget annat än att hålla med Svante Borg om att man bör ge brandmän tjänstemannastatus.

”CHEFREDAKTÖREN”
Tobias Rådenfjord
chefredaktor@firefighters.se

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here