Johan Hedberg: BRANDMAN PÅ TÄBY BRANDSTATION 

Brandmannen Johan Hedberg, som också har universitetsexamen i bland annat psykologi och statsvetenskap, jobbar på Täby brandstation där han är stationsansvarig i akut omhändertagande.

       Om inget radikalt görs i frågan om hot och våld mot räddningstjänstpersonal så fruktar jag att utvecklingen kan eskalera till en nivå där brandmän till slut får sätta livet till, säger han.

Johan Hedberg har noterat en hårdnande samhällsutveckling de senaste åren.

       Ja, och det är oroväckande. Attityden i samhället blir alltmer individualistisk. Vid olyckor tar många upp mobilen och filmar istället för att ringa 112, man tjafsar med polisen, respekterar  inte avspärrningar och mycket annat. Han kan märka det även när brandstationen får besök av 6-åringar som ibland kan ha en hård och kaxig attityd både mot brandmännen och förskolläraren.Täby är ett lugnt område men när Johan Hedberg åker förstärkning till Kista eller Vällingby har han ofta upplevt otrevliga stämningar, exempelvis vid bilbränder med åskådare med huvor som kommer fram.

       Jag var med i Husbykravallerna år 2013 där jag arbetade på extrabilen som enbart släckte bilbränder. En hel natt drog jag slang i Tensta och Rinkeby. Det var jättemycket folk ute och bilar brann. –    Släckte vi en så brann en annan bil hundra meter bort. Det var bara att gå vidare samtidigt som personer kom fram och frågade vad vi hade där att göra. Men såg något som blänkte. Var det en kniv, ett järnrör, vapen? Man visste inte. Det var otrevligt och skulle det ha urartat var det bara att släppa slangen och springa, berättar han.

Hot och våld synliggjort

Johan menar att problemen med hot och våld har synliggjorts mer på senare tid. Han tror att detta fokus i vissa fall kan leda ökad stress hos räddningstjänstpersonalen men att det samtidigt kan påskynda en konstruktiv lösning på problemet.

Och vilken är lösningen?

       Problemet har två sidor; dels arbetsgivaransvaret och dels det stora samhällsproblemet som är jättesvårt att lösa. Men för vår del så skulle vi behöva förstärkt lagskydd. Tjänstemannaskyddet kan i vissa lägen vara tillämpbart i dagsläget men min förhoppning är att skyddet blir mer tydligt i lagtexten. Även straffskalorna måste anpassas till det rådande läget. Jag skulle också önska att det fanns mer polisiära resurser, säger han.

Tycker du att arbetsgivaren lyfter dessa frågor tillräckligt?

       Jag tycker att Storstockholms Brandförsvar går i framkant i vissa delar, exempelvis när de tagit tag i frågan om hot och dödligt våld i komplexa miljöer. Den satsningen är unik i Sverige. Men det finns många andra  delar som arbetsgivaren skulle behöva se över. Idag har hot och våld blivit en del av många brandmäns vardag. Då bör också frågan om risktillägg och skyddsutrustning aktualiseras. Inom SSBF arbetar särskilt anställda brandinstruktörer med att instruera och förmedla förebyggande brandkunskap till bland annan ungdomar i skolor i Stockholms stad. De har även relationsskapande arbetsuppgifter gentemot barn och ungdomar, med tonvikt på Stockholms oroliga områden.

       Det är bra att den här kontaktytan mellan räddningstjänst och samhälle finns, men jag tror tyvärr inte att de duktiga brandinstruktörernas arbete i längden har någon effekt vad gäller frågan om hot och våld mot brandmän, säger han.

MSB in i matchen

Johan Hedberg efterlyser ett tryck från arbetsgivarens sida på MSB så att myndigheten tar ett större ansvar.

       Ja, kanske borde MSB  ta fram en nationell strategi kring vad svensk räddningstjänst ska fokusera på, så att det inte fortsätter som idag när en räddningstjänstorganisation gör si och en annan gör så. Hittills har MSB mest kanske skrivit någon rapport som bekräftar att problemet med hot och våld existerar. Men det behövs en bra och sammanhållen bild kring hur räddningstjänsten i stort ska tackla problemen.      MSB kunde kanske inrätta en ”utvecklingsavdelning” i samverkan med de stora räddningstjänsterna, med tester, workshops och diskussioner. Det är helt enkelt dags för MSB att släppa sargen och komma in i matchen, menar Johan Hedberg.

Om inget radikalt görs i frågan om hot och våld mot räddningstjänstpersonal så fruktar Johan att utvecklingen kan eskalera till en nivå där brandmän till slut får sätta livet till. Han välkomnar utredningen om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal som pågår just nu.

       Jag har läst att utredningen även ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag. Självklart ska ekonomiska konsekvenser bedömas. Men det behövs mer resurser. Antingen är det kriminalvården som får börja kosta mer, eller sjukvården och socialtjänsten. Allt kommer från samma påse, säger han.

 

 Text: Anders Fahlman

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here