I slutet av april 2016 blev Gryningspyromanen Ulf Borgström en fri man. Hur är det möjligt att en person som misstänkts för över hundra bränder bara blivit dömd för tre? Hur stor är sannolikheten att han inte har med flertalet av de andra bränderna att göra? Och hur kan rättssystemet bättre lagföra mordbrännare?

Den sammanlagda kostnaden för Ulf Borgströms krigsförklaring mot samhället uppgår till minst en miljard kronor, om man räknar in de bränder han varit misstänkt för, spaningen och rättegångskostnader. Det är en orimlig användning av resurser. Brandingenjören och brandutredaren David Widlund har gått till botten med fallet Borgström för att ta reda på hur och varför samhället har misslyckats med att skydda främst Skåne för en stor mängd anlagda bränder som på olika sätt har kunnat kopplas till denne brandanläggare. Den gedigna researchen har resulterat i boken ”Grynings¬pyromanen – en berättelse om hämnd”,som han skrivit tillsammans med journalisten Monica Walldén och som utkommer i slutet av oktober.

– I boken ifrågasätter vi rättsväsendets hantering av bränderna. Om man inte lyckas med de metoder man har måste man hitta nya vägar. Jag började ifrågasätta sannolikheten för att han inte skulle ha med bränderna att göra och känslan var att det vid fl era enstaka bränder var som att vinna sju rätt på lotto att han inte skulle ha med bränderna att göra. Det är ju inte möjligt att det händer upprepade gånger för en person. Det visade sig när vi lyfte detta till SVT:s ”Veckans brott” att man hade tänkt likadant i Danmark och även använt sannolikhetsberäkningar och lyckats få en fällande dom.

När en person som i Danmark var misstänkt för flera bränder åtalades användes sannolikhet som stöd för bevisningen och personen i fråga blev dömd. Beräkningen i detta fall visade att sannolikheten att denne brandanläggare inte hade med bränderna att göra var en på hundra miljarder. Att åtala med stöd av sannolikhet har aldrig gjorts i Sverige, men med utgångspunkt i Danmarksfallet inledde David Widlund ett samarbete med forskare vid Lunds universitet, för att räkna ut vad sannolikheten är för att Ulf Borgström inte var inblandad i flertalet av de bränder han har varit misstänkt för.

I en specialgranskning av branden i Västra Vemmen hög pekar författarna på nya bevis som inte har följts upp, som skulle kunna knyta Borgström till både Nils Holgerssongården och kyrkan. Dessutom ligger de sannolikhetsberäkningar som har tagits fram för bränderna i Västra Vemmenhög i samma storleksordning som i Danmarksfallet.

Samhället har en skyldighet att ge sina medborgare en trygg uppväxt. Men när det gäller Ulf Borgström har samhället brustit grovt, vilket har fått enorma konsekvenser.

– Ulf Borgström är en otroligt intelligent person som har en kristallklar logik i sitt handlande. För att förstå hans livsval är det avgörande att förstå de svek han har utsatts för genom livet. I boken berättar vi ingående om Borgströms fruktansvärda uppväxt och hur de sociala myndigheterna aldrig ingrep för att skydda honom och hans yngre bror. Och sveken fortsatte genom skoltid och i tidiga kontakter med polisen. Det är uppenbart att samhället skapar väldigt farliga individer genom att inte ge unga människor rätt stöd, säger David Widlund.

Författarna har tagit hjälp en av världens främsta expert på gärningsmannaprofiler för mordbrännare för att förstå drivkrafterna hos olika gärningsmannaprofiler. Genom att korrekt förstå vilken gärningsmannaprofil Ulf Borgström tillhör ökar möjligheterna att använda en framgångsrik förhörsteknik. Expertkunskapen ger även viktiga ledtrådar till vad vi kan vänta oss av honom framöver. Utifrån den profil han har minskar hämningarna med åren och bränderna blir bara värre.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here