Klockan 04:49 inkommer det ett stort larm till Säffle brandstation som avser brand i byggnad på Köpmangatan. Eftersom vi inte har någon sådan adress inom vårt insatsområde så ringde styrkeledaren till SOS för att höra efter vad det var frågan om. Det visade sig vara en brand i Arvika och att de behövde ytterligare ett höjdfordon som förstärkning till platsen. Mellan Säffle och Arvika är det ca sju mil och enligt navigatorn hade jag en tur på cirka 55 minuter framför mig. Väglaget var halt och slaskigt och under sju mil mötte jag inte en enda bil, vilket i och för sig var bra då jag hade vägen helt för mig själv.

Väl framme i Arvika så kunde jag konstatera att den vinkelbyggnad som brann var en äldre och mycket vacker fastighet precis bredvid torget. Jag kunde konstatera att i den ena vingen så hade branden spridit sig och gått igenom taket, det är fullt utvecklad brand på såväl vind som i ett flertal lägenheter. Räddningsledaren mötte upp och gav mig uppgiften att hålla en begränsningslinje mot vidare brandspridning från vinden till nästa fastighet. Som tur var fanns där en brandmur som gränsade av den brandhärjade byggnaden med intilliggande fastighet. Eftersom byggnaden var gammal och renoveringar och kompletteringar av olika installationer hade utförts, var det en stor osäkerhet kring hur effektiv brandmuren skulle vara. Beslutet blev håltagning i tak för att förhindra brandgasspridning samt förstärka brandmuren med ett antal dimspik. Tillsammans med en deltidsstyrka från Glava som stod för vattenförsörjning och var behjälpliga på marken samt en heltidsbrandman från Arvika tog vi oss an uppgiften. Tyvärr har Säffle och Arvika olika system för kommunikation mellan rökdykare samt olika typer av andningsskydd. Detta gjorde att kommunikationen blev onödigt besvärlig, inte så att det påverkade insatsen negativt men ändå ett irriterande moment.

När det gällde andningsluften så hade jag två paket med på hävaren, samt de paket som försåg korgen med luft. Då det än så länge var ganska lugnt vid denna begränsnings linje bestämdes det att hävaren skulle flyttas närmare och bekämpa själva branden mer aktivt. Efter ett tag beslutades det att hävaren återigen skulle placeras vid den brandmur som vi utförde håltagningen, för att höja säkerheten mot brandspridning.

Branden i Arvika

Då uppstod det ett fel i styrsystemet på hävaren och den gick inte att flytta. Det fick till följd att vi fick jobba med hävarpaketet framåt vilket är långt ifrån optimalt med tanke på att räckvidden framåt är begränsad. Vi hade ändå tur i oturen, Arvika hade ganska nyligen tagit en ny hävare i bruk och hade fortfarande kvar den gamla. Den hävaren kom ganska snart till platsen och kunde täcka upp den delen som vi inte nådde med vår från Säffle. Tack vare att vi nu hade två hävare på denna sida kunde vi täcka hela den ena vingen på byggnaden med höjdfordon. I samma veva anlände det ytterligare personal från Säffle som dels hade kommunikationsradio med sig och dessutom ytterligare andningsluft. Vi märkte snart att vi hade en brandspridning horisontellt i väggen. Det visade sig att väggen till vindsvåningen var en plankvägg som var klädd med plåt. De tre understa våningarna var murade väggar. Läget blev ganska kritiskt under en period men med gemensamma krafter och två höjdfordon, skärsläckare samt personal på taket så lyckades vi till slut hålla kvar branden inom fastigheten. När det mest akuta skedet i vår sektor var avklarat påbörjade vi att att släcka en av de lägenheter som brann i vår sektor från hävaren. Lagom till att vi hade släckt lägenheterna och att det i vår sektor blev fråga om eftersläckningsarbete, blev hävaren allt mer svårmanövrerad och beslut togs om att packa ihop och återgå mot Säffle.

Klockan var runt 20:00 på kvällen när jag backade in hävaren i vagnhallen igen. Sammanfattningsvis tyckte jag att arbetet gick bra. Givetvis är det en stor nackdel när samarbetande organisationer inte använder samma typer av system, men jag upplevde att vi hanterade det på ett bra sätt. Jag upplever också att äldre byggnader ofta är besvärligare objekt att utföra insats i – denna byggnad var inget undantag. Felet på hävaren visade sig vara att det hade trängt in vatten i en av manöverpanelerna på grund av en felaktig tätning. Det gjorde att styrsystemet skickade ut felaktiga signaler och blockerade de riktiga signalerna.

[author image=”http://www.firefighters.se/sff-skribent.jpg”]Text: Mattias Andersson[/author]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here