– RÄDDNINGSCHEFER, VARFÖR TIGER NI, börjar en uppmärksammad artikel från en räddningschef i MSB:s tidning Tjugofyra7. (Den finns på deras webb.)

Han eller hon skäms över hur behandlingen av de deltidsanställda brandmännen är från chefshåll och ifrågasätter kompetensen centralt vid arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta relaterat räddningstjänst. Jag citerar lite rakt av:

”Som det är nu sväljer vi kameler och silar mygg. Vi jagar minuter på de anställdas utryckningstider, ger brödsmulor i löneökning, men blundar för problem och orsaker till att vi inte kan göra deltidsanställningen så intressant att vi får behålla dem i mer än ett par år. Jag saknar att vi räddningschefer går ihop och gör vår röst hörd innan deltidsorganisationen totalt havererar. Det är nära nu. Jag känner också att gnistan att arbeta som chef falnar när förutsättningarna rycks undan och jag inte ens får bestämma i min egen organisation. När SKL/Pacta uppmanar min och andra kommuner att blunda för våra behov och lösningar utan tvingas acceptera deras har vi glömt att ställa oss frågan: är detta klokt? Att kollegor till mig i samma mening som man förtvivlar över personalsituationen skrävlar över att man minsann fått tyst på brandmännen genom att hota med ännu sämre villkor är inte klokt och det finns det inga ord för”.

Chefer och tjänstemän är de som verkställer de politiska besluten och kämpar mot målen. De är kunniga och många är experter på sina respektive områden och därför har SKL/Pacta en, alltså en, brandingenjör och då räddningstjänstkunnig anställd. Han är dock inte med i avtalsförhandlingar där är experter på förhandling, avtal, personalfrågor och juridik, inte räddningstjänsten, delaktiga. Sen har man möten med räddningschefer men här blir det knepigt, jag menar utifrån vad artikeln pekar på och även vad jag ser och hör. Det verkar precis som om fl era chefer säger en sak borta en annan hemmavid, en sak till SKL/Pacta en annan till BRF, en sak till sina kollegor och en annan till sina brandmän och jag citerar; är detta klokt?

Räddningstjänsten är ett område där nedskärningar och oförståelse för arbetsvillkor får stora konsekvenser för medborgarnas säkerhet. Räddningstjänsten är ett område som faktiskt är lite speciellt och ser man inte konsekvenserna av vad man beslutar eller driver, då blir det problem. Tex rekryteringsproblem. Om Jämtland skulle ersätta deltidssystemet med heltidskårer så skulle det kosta förbundet mellan 300 och 500 miljoner kronor i stället för nuvarande 125 miljoner kronor. Det är alltså en ren överlevnadsfråga för kommunala räddningstjänster att behålla RiB-systemet och då kanske det är billigare, effektivare och inte minst säkrare att ersätta några politiker, chefer och tjänstemän?

Arbetsglädje för de flesta kan sammanfattas med tre ord: öppenhet, helhet och gemenskap. Det sker sedan oftast under ett ledarskap och ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare. Att vara chef är mer en yrkesroll, en formell position som man blir utnämnd till. Ledaren känner i regel till och medverkar både internt och externt men chefen ses och verkar som om han/hon kommer utifrån. Ofta långt uppifrån och ibland långt bortifrån. Jag tror att en stor del av problemen som den artikelskrivande räddningschefen belyser är att chefer inte vågar stå upp för sitt ledarskap och sin lokala organisation utan är intvingade i den administrativa centrala fållan oavsett konsekvenser. För den organisationen, inte för den lydiga chefen.

Det handlar alltså inte bara om rekrytering, det också om att få personal att vilja vara kvar och inse att det är en pyrrhusseger att köra över och inte lyssna på era brandmän. Det har ni garanterat inte råd med. Sen.

Vi syns på barrikaderna.

Peter Bergh
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here