Inom räddningstjänsten kan utveckling av nya produkter betyda att fler liv räddas. En av produketerna som har bevisat att den gör stor skillnad både när det gäller att rädda liv och egendom, är släckgranater. Allt fl er räddningstjänster runtom i landet använder sig av så kallade släckgranater som innehåller Aerosol. Swedish Firefi ghters har pratat med återförsäljare av de tre varumärkena som finns på den svenska marknaden.

Aerosolbaserade släckmedel har en historia som går längre tillbaka i tiden, men först på 1990-talet lyckades forskare på Rysslands Soyuz rymdraketprogram att utveckla den med målsättning att kunna använda den i rymdfarkoster. Vid Sovjetunionen upplösning erbjöds licenser för användning av tekniken till intressenter utomlands.

Aerosolbaserade släckmedel

Sedan ett antal år tillbaka säljs aerosolbaserade släckmedel på den svenska marknaden. Det finns både väggfasta system som aktiveras termiskt eller elektriskt och det fi nns så kallade släckgranater som kan användas som en första insats vid en konstaterad brand. Det sistnämnda innebär en stor skillnad för räddningstjänsten och andra personer som är först på plats vid en brand. Genom att kasta in en släckgranat i en lokal där det brinner, så kan branden släckas, eller minskas dramatiskt tills räddningstjänsten är på plats. Aerosol påverkar inte syret i luften och är därför ofarlig för både människor och djur.

Brandbekämpning med vatten, kvävning eller andra metoder fungerar genom att man antingen kyler branden, stryper syretillförseln eller tar bort och reducerar bränslet t ex vid upprättande av brandgator vid en skogsbrand. De aeroseolbaseade släckmedlen använder en fjärde metod genom att bryta den kemiska process som sker vid en brand där syre, bränsle och värme samverkar.

I behållaren finns Magnesium som driver Kaliumkarbonat genom olika fi lter där den övergår till en nedkyld gasform som strömmar ut i lokalen som karliumnitrat. Denna fungerar både genom att den kyler branden på molekylnivå genom att den absorberar hetta men också att vätska i form av vatten bildas som en biprodukt. De fria radikalerna i branden stabiliseras med kaliumnitratblandningen i gasen och bryter den kemiska processen och stabiliserar molekylerna. Aerosolgasen förhindrar återantändning i 30 minuter. Släckgranaten blir het när den löser ut och kan därmed ge brännskador till den som kommer i kontakt med den. Aerosolbaserad släckmedel är jämfört med andra släckmedel, miljövänlig och saneringen i efterhand är minimal.

Den svenska marknaden

De tre varumärken som säljs i Sverige är DSPA, Stat-X och FirePro. Störst på den svenska marknaden är FirePro som är produkt utvecklad på Cypern. Richard Qvarfell är distributör i Sverige. FirePro säljs i 110 länder.

Stat-X är internationellt det varumärket som kan mäta sig med FirePro då den säljs i närmare 100 länder. Den harsamma utformning som Firepro, vilket är cilinderformad behållare med en ring överst som likt en granat kan dras ut för att utlösas. Utformningen är tänkt så att den även är lätthanterlig när man har grova handskar på sig. Kenneth Kennberg är återförsäljare för Stat-X.

Samma funktion, men med en annan utformning har DSPA:s släckgranat. Denna produkt är utvecklad i Holland där de har valt en diskusformad design med tanke på att den ska vara lätthanterlig när man har en grova handskar på sig. Istället för att dra ut en sprint, som med de andra släckgranaterna, ska man skruva in en pigg för att utlösa den. En annan väsentlig skillnad är storleken då den har en totalvikt på 4,6 kg, varav 3,25 kg består av Aerosol. DSPA:s släckgranat kan släcka en yta upp till 150 m3. ”Detta har som fördel att då man i förväg inte vet hur stor lokalen är där det brinner, har man med vår släckgranat nästan en garanti att det räcker med endast en släckgranat.”, säger Tobias Chevalier.

Firepro och Stat-X släckgranater är förmodligen lättare att kasta än DSPA:s släckgranat, men designen på DSPA:s släckgranat kan, trots sin vikt, underlätta att kasta iväg. ”När det gäller en brand i ett mindre utrymme så passar det bättre att använda sig av en pulversläckare”, menar Tobias Chevalier.

Försäljningen av släckgranater i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. Inte bara räddningstjänster använder sig av dem, men även receptionpersonal och väktare är exempel på personer som tack vare en släckgranat kan göra en första insats vid en konstaterad brand.

Hittills har företaget X-Fire som säljer FirePro syns mest, med annonsering både i tidningar och på nätet. Något som har gett bra resultat. ”Vi har sålt över 700 släckgranater runtom i Sverige.”, berättar Richard Qvarfell.

Stat-X har hittills mest riktat in sig mot försäljning av fasta släcksystem till industrier, och först nu genomförs en satsning på släckgranater. Kenneth Kennberg som driver Wolles i Wittsjö, är återförsäljare av Stat-X produkter. ”Jag har jobbat i denna bransch i över 35 år, och vårt företag är certifi erad av Lloyds Register.

Vi väljer endast seriösa produkter som vi tror på för återförsäljning,” förklarar han och fortsätter: ”Aerosolbaserade släckmedel har genom åren ersatt Halonbaserade släckmedel och har många fördelar. För vissa känsliga utrymmen, såsom datarum eller arkiv passar detta utmärkt då det inte skadar föremålen.”

DSPA har sålts i Sverige sedan 2011 och deras släckgranat finns på ett 40-tal räddningstjänster runtom i landet.

Länsförsäkringar har vid ett flertal tillfällen skänkt släckgranater till kommuner. För försäkringbolag fi nns det en klar fördel med att brandskadorna minskas.

Richard Qvarfell är distributör för FirePro och är en stor förespråkare av aerosol släckmedelsprodukter. ”Viktigare än att jämföra de olika släckgranaterna som fi nns på marknaden är att få fl er att använda släckgranater, för de räddar liv”, menar han. Samtidigt är han aktiv när det gäller att hjälpa studenter och forskare att testa hans produkter. En studie som har gjorts vid Lunds Universitet 2011 jämför Stat-X och Firepro och kommer fram till att släckeffekten är lika bra, men att Firepro är renare.

I år fick FirePro en utmärkelse som årets innovation vid Security Awards. ”Detta betyder mycket för oss som företag, en bekräftelse att vi är på rätt väg”, säger Richard Qvarfell.

Alla tre släckgranater är godkända och certifi erade av en lång rad instutitioner och myndigheter världen över. Regelbundet görs tester och det rapporteras när släckgranater har används i praktiken. Ett test som sticker ut är utförd av NASA den 1 februari i år med bränder i samband med lithium-ion batterier. Dessa batterier används av NASA i rymddräkter, rymdfarkoster och fordon. Testerna hade goda resultat, meddelade NASA till Stat-X.

På Utkiken.nu finns följande historia att läsa:
Vid arbetet med mitt / vårt ”examensarbete” vid brandingenjörsutbildningen 85/87, som handlade om brandmaterielens utveckling, läste jag mig till att man på 1600/1700-talet hade haft besök i Stockholm av en holländare som hade en fantastisk eldsläckningsapparat. För demonstrationen byggde man ett mindre hus typ dass i Hagaparken. Huset tändes på och holländaren gick fram och slängde in en behållare med ett pulver i. Branden slocknade, men reaktionen från åskådarna blev att det var någon slags magi och Holländaren jagades under slag och spott ut ur parken, staden och landet.

Detta var troligen den första pulversläckningen i Sverige. Efter detta tog man under 1700/1800-talet fram så kallade eldsläckningsgranater vilka fästes på en lång käpp och stacks in i brandrummet där pulvret reagerade och släckte branden likt dagens pulversläckare. (Roger Landelius, Västervik) Ovanstående historia upprepade sig när Tobias Chevalier gjorde ett jobb i just Hagaparken och träffade en Holländare med ett mycket speciellt släckmedel. ”Detta var för fl era år sedan, och Holländaren var representant för DSPA. Det var så jag blev distributör i Sverige”, berättar Tobias Chevelier. Som tur är blev den sistnämnde Holländaren inte jagad ut ur parken.

Tre släckgranater - Alla fakra på rad!

[author image=”http://www.firefighters.se/sff-skribent.jpg”]Text: Marloes Öhrnell[/author]