När Station City tas i bruk i maj är det en säker arbetsplats i alla bemärkelser: ett vasst och användarvänligt brandlarm – med en alldeles ny ”deckare”, som känner av svart rök lika bra som vit – har installerats. Om en brand uppstår aktiveras det talade utrymningslarmet.
Station City har fått det interaktiva analoga och adresserbara brandlarmsystemet Consilium FG5000TM samt ett talat utrymningslarm från SAC Nordic. Det är oftast så att upphandlingen går till ett elektrikerföretag, som i sin tur handlar upp brandlarmsystemet. I detta fall rör det sig om ApQ El Helsingborg som är beställare till Consilium Säkerhet.

Ingemar Norström
Ingemar Norström, projektledare för installationen på Station City.

– Eftersom FG5000 är flexibelt kan det användas såväl av mindre daghem som stora och komplexa sjukhus. Vi har bland annat installerat ett brandlarmsystem på Helsingborgs lasarett, med en av Sveriges största brandlarmscentraler – drygt 6 000 adresser. På Station City handlar det om cirka 100 adresser, säger Ingemar Norström som är projektledare för installationen på Station City. Han berättar att Consilium Säkerhet Syd, vars huvudkontor är beläget i Malmö, etablerades i Helsingborg för tre år sedan, i samband med att projektet på lasarettet påbörjades.
– Moderföretaget Consilium, som är en svensk koncern, är stora på marina produkter, såsom brand och gaslarmsystem samt navigeringssystem och fartygsloggar till fartyg, men satsar nu med Consilium Säkerhet stort i hela Sverige på ”landsidan”, och vi går fram fortast här i Syd. Teknikerna har, under SFF:s besök i Helsingborg, kopplat in kablarna till centralapparaten/brandförsvarstablån, och snart ska all teknik på stationen provas samtidigt. Ett batterisystem finns som reserv, om/när det blir strömavbrott, och eftersom Helsingborg är en tätort fungerar det i minst 30 minuter.
– Det talade utrymningslarmet ska finnas även i övningshuset, och en högtalare ska placeras på en stolpe på gården, så brandmännen får ett väldigt gott skydd, säger Ingemar Norström och förklarar att det talade utrymningslarmet går ut i det ordinarie PAsystemet om det börjar brinna.
– Det är en fördel med ett talat utrymningslarm på en brandstation eftersom personalen kan prata ut i mikrofonen. Man kan spela musik också, men brandlarmet bryter allt annat.

Multifunktionella deckare

Systemet på Station City innebär även premiärinstallation för en ny slags detektor, SensEye, eller CN-PYH, som har multifunktionen att både kunna detektera rök och värme. Dessa är cirka tio gånger dyrare än de ordinära brandvarnare som främst används i bostäder.
– Joniserande ”deckare” är bra på svart vit rök, men mindre bra på vit rök, medan det omvända förhållandet gäller för den optiska tekniken, vilken alla använder i dag. I SensEye sitter en orange lysdiod, vilken även är bra på att detektera svart rök. Den kan separat detektera värme och rök, men tack vare multifunktionen ”pratar” de olika delarna med varandra. Om deckaren reagerar på avgaser, till exempel, är det lätt att programmera den så att den blir trögare, förklarar han och berättar vidare att det finns en timer som möjliggör att helt eller delvis periodvis ta bort detektionen i valda sektioner.
– Det är bara att ställa in exakta klockslag och datum på timern. Den här funktionen underlättar för brandmännen när de övar med rök, men det är fiffigt även när hantverkare ska jobba i något av rummen på stationen.
I rengöringshallen har kapslade värmedetektorer, som är skyddade mot vatten, installerats. Detta för att de inte ska förstöras.

Helt rätt med larmöverföring!

Brandlarmet på Station City kommer att kopplas till SOS-Alarm, vilket enligt Ingemar Norström är rätt tänkt av projekterarna.
– Det är märkligt att det finns brandstationer som inte har larmöverföring; när brandmännen är ute och jobbar är ju stationen tom – ingen hör om brandlarmet går igång. Det måste ju vara positivt att skydda viktiga samhällsfunktioner; människor och värden, och då inte minst de dyra fordonen, avslutar han.