18 september bjöd Räddningstjänsten i Västervik in till en visning av sin nya övningsanläggning. Visningen lockade åtta stycken räddningstjänster. Närvarande var också leverantören (HAAGEN) samt den svenska återförsäljaren (SKYSKOL) Efter en presentation av projektet som helhet samt Räddningstjänsten Västervik som hölls av Peter Helge så berättade HAAGEN´s representant Igor van Tillburg om den tekniska delen av projektet. Därefter gick alla ut för en praktisk demonstration av anläggningen och här fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till instruktörerna om hur och varför.

Vad var då nytt eller unikt?

Först så hade Västervik ett miljöproblem då deras anläggning ligger bredvid en skola och en idrottsanläggning vilket ger att ett stort mått av miljöhänsyn måste tas. Utöver detta finns en naturgasledning precis utanför området där planen är att på sikt att man vill koppla på sig.

Det fanns tre bättre begagnade containrar uppställda mot den befintliga anläggningen och dessa skulle byggas om med modern teknik Man har mycket handbrandsläckarutbildningar så frågan kom upp om det gick att få in detta moment i en rökdykarcontainer.

På allt detta så är det säkerhet, både arbetsmiljö samt personlig säkerhet för instruktörer samt övande. Här frågades efter standarder inom gas och säkerhet. Avslutningsvis så ville man ha ett utbyggbart system, så om man bygger på med nya containrar så skulle styrsystem och säkerhetssystem vara förberett för det.

Hur blev det?

En teknikcontainer levererades från HAAGEN med all styrning och säkerhetsfunktioner. I teknikcontainern levererades ett modem som gör att styrning och övervakning sker från fabriken i Holland vilket ingår i serviceavtalet.

De tre existerande containrarna isolerades och där installerades värmare, takövertändning , objektsbrand samt rökdistribution i samtliga enheter och i den gamla delen av anläggningen. Allt detta styrs av instruktören med hjälp av en trådlös fjärrkontroll.

Säkerheten är uppbyggd runt ett antal gasdetektorer samt värmedetektorer som är kopplade till en central övervakningsanläggning i teknikcontainern. Och om något skulle bli fel så stängs systemet ner samt en forcerad ventilation påbörjas.

Erfarenhet

Efter snart ett års drift så visar erfarenheten på att:

  • Systemet är både enkelt och snabbt att starta upp och stänga ner
  • Miljön runt i kring är avsevärt förbättrad
  • Arbetsmiljön för brandmännen som övar och övas är även det avsevärt förbättrat
  • Det var en inkörningsperiod på c:a en månad

Bildkollage på ny övningsanläggning i Västerås

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here