Nätverk, kommunal räddningstjänst vad är det? Nätverket syftar till att vara ett forum för dialog med medlemmarna om deras behov av stöd för verksamhetsutveckling och för inriktning av SKL:s intressebevakning. Det ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande.

Så här beskriver SKL själva sitt nätverk ”kommunal räddningstjänst” på sin hemsida. Är det i detta forum som svensk räddningstjänst ska utvecklas och bli bättre eller har detta i stället bara blivit en klubb för besparingstips och neddragningar? Det pratas mycket om hur räddningschefer i landet ringer varandra i olika ärenden och frågeställningar vilket i sig torde vara bra om det handlade om att driva svensk räddningstjänst framåt och få ett positivt erfarenhetsutbyte. Idag får man känslan av att det snarare handlar om att hitta sätt att spara pengar på, försämra operativa förmågor och motverka utvecklingen av svensk räddningstjänst. Bara för att ge några exempel så har vi ju Mats Granats (Räddningstjänstförbundet Höga Kusten) förslag på att tillåta rökdykning med 1+3 vilket i sig egentligen handlar om glesbygdsproblematiken och svårigheterna med rekrytering för att kunna hålla bemanningen. Bengt Martinssons (Räddningschef Jönköping) införande av FIP, vilket enligt mig och många därtill enbart skapades för att kunna hålla ”insatstiderna” gentemot boverkets byggregler och gamla räddningstjänstlagen, och på så sätt kunna möjliggöra nedskärningar vilket ofta resulterat i försämrade operativa förmågor.

Nu har vi haft val igen i Sverige och har det blivit ett maktskifte. Vad betyder då detta för svensk räddningstjänst. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar berör många departement och kräver samverkan över myndighets- och departementsgränserna. Jag ser fram emot samarbetet med de nya statsråden säger MSB:s General direktör Helena Lindberg.

Det ska bli spännande att se vad hon menar och vad som kommer ur det ”nya samarbetet” med de nya statsråden samt det gränsöverskridande samarbetet då Svensk räddningstjänst idag redan jobbar med alla partier och de flesta departement. Men ibland undrar man om inte det vore bäst att lägga räddningstjänsten under finansdepartementet istället för att gå omvägar? Så mycket tid och så mycket kraft läggs på prognoser, nyckeltal och att hitta på olika sätt att få det gå ihop eller ge avkastning att man faktiskt kan fundera i de banorna om än här ironiskt.

Det är hög tid att se över vad vi ska klara av och med vilken beredskap och förmåga, något departement borde ju kunna besluta i stort om vad som gäller för att kommunerna sen ska ha något riktigt konkret och inte bara abstrakt att förhålla sig till? Risken är annars att SKL:s nätverk och andra mer eller mindre ”informella och insynsbegränsade klubbar” egentligen styr hela den svenska räddningstjänsten men från baksätet. Förhoppningar och oro men vi får se när saker klarnar mera och oavsett så är vi där vi är mitt i som vanligt för vissa saker förändras ju aldrig.

Vi hoppas att framtiden inom svensk räddningstjänst blir ljusare och att vår relativt låga bemanning internationellt sett utvecklas och stimuleras att hålla en riktigt god operativ förmåga.

Ta hand om varandra och var rädda om er där ute i det verkliga livet…

/”chefredaktören”