Eftersom jag är bosatt i Höganäs kommun har jag med spänning följt den granskning och debatt som uppstått kring räddningstjänsten i kommunen.

I förra numret av SFF fanns ett större reportage med kommentarer och svar på olika frågor ställda till kommunalråd och oppositionspolitiker. Bakgrunden till det hela är en revisionsrapport som granskat räddningstjänsten. Se SSF nr 6 2013.

Det som känns tråkigt i sammanhanget är att Höganäs kommun inte på något sätt är unik då det gäller att eftersätta sin räddningstjänst. Höganäs är i detta agerande närmast att betrakta som en normal svensk kommun. Politikerna har inte varit särskilt intresserade av sin räddningstjänst annat än om man kunnat lägga sparkrav på den. Det man däremot varit intresserad av är att få kommunen att växa i folkmängd och att locka till sig företag. Att man då också måste ta samhällsansvar och även bygga ut samhällsservicen verkar inte finnas i medvetandet. Det verkar inte heller spela någon roll vilken färg politikerna har, när det gäller att ”såga” räddningstjänsten är det ytterst få frågor politiker visar samma synsätt på. Man skulle tro att röda politiker borde se räddningstjänsten som en grundpelare i folkhemsoch välfärdssamhället. Man skulle kunna tro att blåa politiker borde se räddningstjänsten som en viktig del för skadeavhjälpande i ett företagssamhälle. Det borde alltså vara tvärtom mot hur det är idag och har varit, åtminstone sedan början på 80-talet.

Politikerna verkar försöka marginalisera frågorna om räddningstjänst när det aktualiseras. De har förvisso rätt i att räddningstjänstfrågorna knappast blir valfrågor men varje sak som visar att politikerna inte är mogna att axla samhällsansvar genererar en misstro och skapar det vi kallar politikerförakt. Det i sin tur gör många av de som tror på demokratiska system (dit jag hör) bekymrade. Har vi verkligen de politiker vi förtjänar? Dessutom kan man nog ifrågasätta om samhällsmedborgarna verkligen är så ointresserad av räddningstjänsten som man ibland vill påskina. Räddningstjänstrelaterade artiklar ligger nästan alltid högst i ”mest lästa-spalten” på lokaltidningarnas webbsidor.

Räddningstjänsten är inte det enda som är eftersatt i Höganäs. För några månader sedan blev kommunen riksbekant sedan man blivit tvungen att uppmana kommuninnevånarna att koka dricksvattnet. I samband med det dök det upp forskarrapporter som visar att detta blir mer och mer vanligt i Sverige och beror på att de flesta kommuner eftersatt skötseln av vattennätet. Man avsätter endast pengar till akuta reparationer och hoppas det ska hålla ett tag till. Ytterligare ett exempel på dåligt samhällsansvar. Det finns många fler exempel och här räcker inte utrymmet i spalten till. det som är unikt i det som har hänt i Höganäs är att revisionsrapporten visar var det brister i räddningstjänsten.

Det ger politikerna en chans att åtgärda dessa brister och glädjande nog verkar det vara något man tagit till sig och diskuterar. Man har chansen att skapa en modern räddningstjänst som klarar av att möta ett expanderande samhälle. Det vore ett bra sätt att visa att man är mogen att ta ett samhällsansvar. Tror vi att våra politiker klarar det här? Det är förresten valår i år. Jag följer med spänning vad som händer i Höganäs och kommer att återkomma i ärandet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here