Svenska Räddningsprodukter är Magnus Andersson och Fredrik Forsberg, båda arbetande som heltidsbrandmän i dag och med bakgrund från operativ räddningstjänst sedan början av 90-talet.

Dockorna togs fram initiellt för vår egen organisation då vi tröttnat på att de dockor som används vid framförallt varm rökdykning inte håller när de börjar närma sig någon form av realistisk vikt, alternativet var trädockor som man klämde sig på och som man inte kunde veta om det var en möbel eller ett träskelett man hittade på när man rökdykte. Dockorna i andra material såsom pvc och canvastyg eller liknande tålde inte värmen som kan uppstå vid varma övningar och hade inte styrkan i materialet som vi önskade plus att de inte hade särskilt stora likheter med en riktig människa.

Funderingarna vi hade var varför vi inom många räddningstjänster, inklusive våra statliga utbildningar övade så orealistiskt som vi gjorde? Allt annat inom övning i övrigt så försöker man att öva så realistiskt som det bara går, men inte när det gäller vår främsta taktiska grundinriktning vid rökdykning, -LIVRÄDDNING….

Vi övar så vi blir superbra på att söka och finna ev. kvarvarande personer (dockor/träskelett etc.) och släpa ut dessa i en arm/ben eller i sämsta fall i ett handtag i ryggen, men aldrig med den problematik som kan uppstå när man ska ta ut en människa med normalvikt eller mer.(Faktum är att medelvikten på en Svensk man är i dag 82,9kg och på en Svensk kvinna 67,4kg visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Tittar man i AFS gällande rökdykning så finns det specificerat vad vi ska ha för beklädnad, fysisk status, hur många gånger per år vi ska öva mm mm. Men INTE någonting om hur vi ska öva vår främsta uppgift, livräddning. Genomförandet blir godtyckligt, och en varm rökövning med livräddande inslag kan i stort sett genomföras genom att gå in i rökfylld miljö och släpa ut en trämöbel på 20kg eller något liknande med en ytterrock på… Vilket i sin tur medför att vi inte övar in metoder för att kunna lösa de problem som kan uppstå i ett skarpt läge.

Hur som helst så tog vi kontakt med anrika Tärnsjö Garveri AB, ett utav norra Europas få kvarvarande garverier(lädertillverkare), de hade materialet samt den kunskap som skulle krävas för att få fram en räddningsdocka som uppfyllde de krav vi hade. Att nämnas är att företaget som inte bara tillverkar miljövänligt läder av svensk råvara, även har tillverkning av högkvalitativa produkter med egna sadelmakare sedan 1876!

Vad kan man då som brandis önska att en räddningsdocka bör har för funktioner?

Vårt önskemål var i alla fall dessa:

  • Klara de temperaturer dockorna utsätts för under rökdykning OCH har en realistisk vikt utan att gå sönder när man sliter i, drar och släpar dockan.
  • Ha funktioner som gör att dockan beter sig som en medvetslös person, allt för att bli tvungen att koppla korrekta grepp och öva in rätt metoder vid livräddning.
  • Avvägd så att vikten i dockan hamnar på ”rätt” ställen i kroppen, så likt en människokropp det bara är möjligt.
  • Även ha funktioner som möjliggör realistisk användning/ övning vid andra räddningsuppdrag, t.ex. trafikolyckor, möjligheten att kunna utföra moment som att sätta nackkrage och utföra full imobilisering.

Efter många prototyper/modeller under åren 2009–2013 kan vi sedan en tid tillbaka stolt presentera en docka som klarar alla våra krav som vi hade till en början plus ett flertal till som dykt upp under resans gång. Värt att nämnas är att första dockmodellen som gick ut för test har överlevt närmare 500 varma rökövningar utan nämnvärd åverkan och ”lever” fortfarande!

Till en början så hade vissa synpunkter på att dockorna var så för tunga att släpa ut, men efterhand lärde man sig metoder och rutiner för att hjälpas åt om man inte orkade själv att få ut personerna/dockorna på ett snabbt och bra vis.

Redan efter en kortare tid på den här resan fick vi förfrågningar om vi kunde göra dockor åt andra, vilket vi tyckte var okej, även om tanken från början inte var att bedriva näringsverksamhet utan att få fram en räddningsdocka som verkligen fungerade för vår egen räddningstjänst, helt ideellt tillverkad från första början och med egna medel. (Engagerade brandmän….)

Efter ett tag fick vi lov att sköta försäljningen av dockorna genom en enskild firma, som i Mars 2013 blev Svenska Räddningsprodukter handelsbolag, men redan i november i fjol ombildades vi till ett aktiebolag som nu står inför en internationell lansering.

Vartefter ”ringarna på vattnet” sprids så ökas användandet konstant och nya användare som värdesätter högkvalitativa dockor med realistiska vikter och funktioner blir bara fler och fler. Några exempel på användare är inte bara räddningstjänster utan även polisen, försvarsmakten, kriminalvården, vårdsektorn m.fl.

Dockan har även vidareutvecklats så det finns nu även överviktsdockor och vattenlivräddningsdockor mm i sortimentet, och fler innovativa lösningar och dockmodeller ligger på ritbordet och är under utveckling för att kunna presenteras under första halvåret 2014. Alla tillverkade för optimal övning/träning för bl.a. räddningstjänsten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here