Michaela Jannesson Chalhoub, som studerar Offentlig förvaltning, tyckte att Axelssons omorganisation var ett lämpligt ämne för C-uppsatsen, men i slutändan blev det inget av med detta. Hon framhåller att det absolut viktigaste med en offentlig organisation är att den upprätthåller transparens gentemot medborgarna, och att en chef som lägger locket på omedelbart signalerar att något inte står rätt till.

Den tidigare Gislavedsbon, Michaela Jannesson Chalhoub, studerar Offentlig förvaltning på högskolan i Borås. Hon hörde talas om Axelssons omorganisation och tyckte att den var ett lämpligt ämne för C-uppsatsen, vilken skulle handla om tillämpning av organisationsteori. Hon kontaktade honom via mejl, den 18 september och fick dagen därpå till svar att han ställde sig positiv att medverka; han ville att hon och hennes medskrivare, Lina Oscarsson, skulle komma till stationen i Mossarp, dit han välkomnade dem tre veckor fram i tiden, den 9 oktober.

– Han bestämde själv tidpunkten. Men en och en halv timme innan ringde han och ville ställa in mötet. Jag förklarade att han inte kunde göra så – Lina bor i Skövde och hade redan påbörjat resan – och då frågade han vad vi ville skriva om. Väl på plats lade studenterna fram flera olika vinklingar, såsom bytet av titulaturen till handläggare, men ingenting dög.

– Han sa att omorganisationen hade mottagits med blandade känslor och personer riskerade att få såren upprivna om vi intervjuade dem och drog upp saker och ting.

Studenterna frågade nu om de kunde få skriva om Axelssons jämställdhetsarbete, men fick till svar att han inte hade hunnit med att tillämpa något sådant här.

– Han ville inte att vi skulle skriva något alls om honom; det kändes som om han misstrodde våra tankar. Han var inte intresserad av att vi skulle prata med personalen; kanske var han rädd för vad som skulle komma fram då, en C-uppsats publiceras ju och om den är kritisk kan detta ju inverka negativt på karriären.

Märklig övergång

Vidare anser hon att Axelsson svarade märkligt när han tillfrågades av vilken orsak omorganisationen hade genomdrivits; ekonomisk, effektiv eller visionär.

– Han sa att det fanns ett litet krav på besparing, men att det inte var därför, och inte heller effektivisering – men mer det än besparing, samt till en viss del en vision.

– Axelsson beskrev en övergång som vi aldrig har hört talas om i utbildningen. Ett visst mått av motstånd finns alltid mot förändringar, och därför måste man veta hur detta ska motas. Om personalen inte får vara med i tyckandet och tänkandet känner de sig överkörda.

Michaela Jannesson Chalhoub betonar att det, framför allt, är nödvändigt att förklara VARFÖR en förändring ska göras, till exempel att 400 000 kronor måste sparas, eller att brister finns i organisationen som måste lösas.

– Det är viktigt att fråga personalen om de har andra förslag, innan man driver igenom något, säger hon och framhåller att det absolut viktigaste med en offentlig organisation är att den upprätthåller transparens gentemot medborgarna och att en chef som lägger locket på omedelbart signalerar att något inte står rätt till.

I stället för Axelssons omorganisation kommer C-uppsatsen att handla om MSBs handlingsprogram för jämställdhet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here