Jag tittade på Rapport i torsdags (14/11) där var en intervju med vår försvarsminister Karin Enström, hon berättar att regeringen i samarbete med totalförsvaret ska se över antagningskraven för utbildningar inom räddningstjänsten.

Regeringen vill öka jämställdheten inom svensk räddningstjänst, det ska bli enklare för kvinnor att få jobb inom räddningstjänsten säger försvarsminister Karin Ernström i intervjun.

Karin säger också i intervjun att det är oerhört viktigt för allmänheten att det blir fler kvinnor inom räddningstjänsten. Vad menar hon här egentligen? Det viktigaste för allmänheten är ju såklart att vi är så bra brandmän som möjligt när vi hjälper den nödställde inte hur många män eller kvinnor där sitter i brandbilen, låt inte kvalitén på svensk räddningstjänst bli en genusfråga.

Höga krav på den fysiska förmågan hos personer som vill arbeta inom räddningstjänsten är otroligt viktigt, Karin framhäver också hur viktigt det är med andra förmågor såsom att ta snabba beslut samt att kunna bemöta allmänheten.

Nu har regeringen gett MSB i uppdrag att tillsammans med totalförsvaret se över lämplighetstesterna dvs. de tester som görs vid antagningen till olika utbildningar inom räddningstjänsten.

En av utbildningarna som försvarsministern troligtvis menar är SMO (skydd mot olyckor) enligt dagens antagningskrav så ska du uppvisa ett intyg som inte får vara äldre än 6 månader på att du har genomfört ett rullbandstest fullt rökdykarklädd i 6 minuter på 8 graders motlut i 4,5km/h vilket motsvarar 200W.

I AFS 2005:5 medicinska kontroller i arbetslivet står det så här, eftersom den fysiska arbetsförmågan avtar med åldern är det lämpligt, att vid första undersökningen av yngre nyanställda kompensera för detta. Det kan därför vara lämpligt att personer under 30 år vid nyanställning presterar 5,6km/ på 8 graders motlut.

Slutsatsen i detta kan ju tolkas som om att Karin Enström anser att de fysiska antagningskraven bör höjas eftersom man idag redan ligger på minimum, och då vore det ju lämpligt att man skärpte antagningskraven för utbildningen SMO och följde de rekommendationer som afs:en anser är lämpligt vid en nyanställning.

En stor eloge till dig Karin som verkar ha förstått att yrket ”brandman” inte bara behöver kunna bemöta allmänheten och ta snabba beslut utan också och faktiskt ofta ha en hög och god fysisk förmåga.

Vi väntar förväntansfullt på resultatet av denna utredning som regeringen begärt.

Be happy in your work!!
”chefredaktören”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here