Först och främst vill jag skänka en tanke till de drabbade i den tragiska olyckan som ägde rum i Mellerud den 30/9 där en brandman omkom och ytterligare tre skadades. Inom alldeles för kort tid har ”utryckningskörning” krävt alldeles för många offer inom svensk räddningstjänst.

Det vilar ett stort ansvar på föraren om han eller hon måste bryta mot trafikregler för att snabbt ta sig framtill olyckan. Arbetsgivaren ska, som en del av arbetsmiljöarbetet, förebygga riskerna för att någon medarbetare kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Detta gäller även de risker som finns när man arbetar i trafiken. En brandbil som kör med sirener och blåljus behöver inte följa hastighetsbegränsningarna och det finns heller ingen övre gräns för hur fort man får köra. Det gäller att använda omdömet och anpassa farten och uppmärksamheten till väglaget och trafikintensiteten.

Nu är det hög tid att beslutsfattarna tar sitt ansvar och inför en nationellt lagstadgad utbildning för utryckningsförare inom alla ”blåljusorganisationer”.

”Genus”

Jag skulle vilja kommentera Håkan Axelsson Kommentar där han säger så här – Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning, för hur egenskaper och arbetsuppgifter tillskrivs könen – till exempel ses de flesta brandmän som män, säger han. Är det då så fel med detta då? Kan det verkligen inte vara så att det finns olika typer av yrken som passar olika kön olika bra? Hur ser det ut inom vården till exempel, vad tänker man på när man hör ordet sjuksköterska inte tänker man väl på en storvuxen man med liten hjärna och snedvriden kvinnosyn eller?

Det är väl självklart att man ska bedriva en räddningstjänst som belyser verkligheten och speglar mångfald och jämställdhet.

MSB har som målsättning att 2014 ska 40 % av alla nyanställda brandmän vara kvinnor är detta realistiskt? Det är kanske dags att MSB börjar göra utbildningen mer attraktiv för de kvinnor som faktiskt finns och har goda förutsättningar för att faktiskt klara av ett helt yrkesliv som operativ brandman.

Politikerdebatten i Dala Mitt

Till sist vill jag passa på att tacka politiken i Dala Mitt för en fantastisk uppslutning till den inbjudna debatten där politiken erbjöds möjligheten att ge svar till den oroade allmänheten gällande deras förslag till kommande förändringar inom räddningstjänsten, en stor eloge till dig Abbe Ronnsten (S) som vågade ta debatten och till er andra vill jag bra säga SKÄMS!

I kommande nummer får ni bland annat ta del av en artikel som belyser de risker som finns med solpaneler, hör gärna av er till mig om ni undrar över något eller vill att vi ska belysa något speciellt i framtiden. ”chefredaktören”

Tobias Rådenfjord
chefredaktor@firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here