Hem » Nyheter » STEN MOT BLÅLJUSPERSONAL

STEN MOT BLÅLJUSPERSONAL

AHMED ABDIRAHMAN: GRUNDARE AV POLITIKERVECKAN JÄRVA

–  JAG TROR DE FLESTA BOENDE I DE SOCIALT UTSATTA OMRÅDENA VILL HA EN TUFFARE ATTITYD MOT KRIMINELLA GRUPPER SOM BEGÅR BROTT OCH KASTAR sten mot blåljuspersonal.

För att bli ”någon” i de kriminella kretsarna är det viktigt att statuera makt. Och det gör man ibland genom att visa att man inte är rädd för att angripa staten. För dem spelar det ingen roll om det är brandmän som drabbas, menar analyschef Emma Hedenvind vid polisen.

– Inga normala människor vill se en utveckling där brandkår och ambulans inte vågar åka fram därför att grupper av kriminella utsätter dem för fara. Jag tror att de allra flesta boende i de socialt utsatta områdena skulle vilja ha en tuffare attityd från samhällets sida mot de kriminella personer som ställer till skada. Men frågan bör ställas direkt till dem som drabbas, säger Ahmed Abdirahman, grundare av Politikerveckan Järva och boende i Järvaområdet i Stockholm. 

 

TIDIGT I SOMRAS VAR tidningar, sociala media, radio och tv fulla av nyheter kring Politikerveckan Järva; det nya evenemanget på Spånga IP som ligger mellan Tensta och villaområdet Bromsten, där bland annat samtliga partiledare framträdde och redogjorde för hur de ser på utanförskapsproblemen i Sverige. Grundaren till Politikerveckan i Järva är Ahmed Abdirahman. Via sin organisation The Global Village arbetar han med att förbättra relationerna mellan det som Ahmed kallar ”minoritetssamhällena”, utanförskapsområdena, och ”majoritetssamhällena” där de etniska svenskarna i huvudsak lever. Detta sker bland annat genom mängder av ideella aktiviteter där Politikerveckan och den årligen återkommande Järva Filmfestival bara är några.

       Vi försöker bygga broar mellan områden genom att vara en plattform för samtal. Det är jätteviktigt att vi talar med varandra och inte bara om varandra, säger den driftige Ahmed Abdirahman som kom till Sverige och Tensta från Somalia år 1998.

Alla drabbas

Som boende i Järvaområdet har han levt mitt i den växande problematik som innefattar hot och våld mot blåljuspersonal men som också drabbar invånarna hårt, med brinnande bilar och butiker, uppbrända skolor eller förstörda lägenheter.
       De som ligger bakom oron är grupper av unga vuxna kriminella som får sin verksamhet störd när polisen tar ifrån dem deras produkter eller slår till mot deras affärsverksamhet. För att komma åt polisen lockar man ut räddningstjänsten. Brandmännen är inte huvudmålet men de drabbas också, menar Ahmed Abdirahman.

Vad tycker den stora majoriteten laglydiga invånarna i de här områdena när de hör att brandbilar eller ambulanser inte kan köra fram därför att det är för farligt?

       Du kan gissa vad de tycker. Om min mamma får en hjärtattack, min lägenhet drabbas av inbrott eller min bil brinner så ringer jag 112 det första jag gör. Alla, oavsett bakgrund eller var de bor, har då rätt att få hjälp. Det finns inga normala människor som vill se en utveckling där brandkår och ambulans inte vågar åka fram därför att grupper av kriminella utsätter dem för fara.

Hur ser du på Brandmännens Riksförbunds krav på högre straff för dem som försöker hindra eller störa en räddningsinsats?

       Jag tror att de allra flesta skulle vilja ha en tuffare attityd från samhällets sida mot personerna som ställer till skada. Men den diskussionen måste föras med dem som allvarligt berörs av frågan. Alltså, de som får sina bilar brända, som får sina lägenheter utsatta för inbrott, sina affärer och skolor nedbrända. Det är viktigt att de får komma till tals.

       Den stora majoriteten invånare är trötta på det här. De kommer från hemländer där de är vana vid att unga disciplineras av föräldrar, lärare, grannen. Ja, av de vuxna i samhället. Men när de kommer hit till Sverige och inser att att en person, som kastar sten på blåljuspersonal eller bränner ens bil eller skola, kan vara tillbaka på gatan inom bara några månader; då känner de att samhället inte tar problemen på allvar. Som sagt, samtalen måste föras med dem men jag tror att många tycker att det borde ställas högre krav och tillämpas högre straff, säger Ahmed Abdirahman.

Rent ut sagt förbannade

Han förklarar att många invånare i utanförskapsområdena är rent ut sagt förbannade. De drabbas inte bara av brotten och av räddningsinsatser som dröjer på grund av kriminella personers beteende. De drabbas även av de negativa bilder som på grund av detta målas upp, av invandrare, av första generationens svenskar, av bostadsområdena, av den etniska bakgrunden, religion eller hudfärg och som kan leda till svårigheter på arbetsmarknaden eller vid köp eller hyra av lägenheter. 
   Så det här frågan handlar inte bara om blåljuspersonalen och deras säkerhet. Det är en samhällsfråga som berör alla människor som drabbas av detta våld, säger Ahmed Abdirahman. Men han understryker att långt ifrån allt är hopplöshet.

       The Global Village har i samarbete med analysföretaget Novus gjort den första opinionsundersökning någonsin som varit avgränsad till särskilt utsatta områden och den visar bland annat att invånarna har en hög tilltro till samhället och till framtiden. Undersökningen finansierades av ABF Stockholm. Så det finns mycket hopp också, menar Ahmed Abdirahman och passar på att bolla en idé till Brandmännens Riksförbund.

       Jag skulle gärna göra en ny undersökning tillsammans med Brandmännens Riksförbund där vi kartlägger människornas attityder till straff, lag och rätt i våra områden. Vi vill gärna lyfta den här frågan tillsammans med dem som berörs och ju fler som medverkar desto bättre, säger han.

Ahmed Abdirahman, Grundare av politikerveckan Järva

Text: Anders Fahlman 

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

STÖRSTA UNDERSÖKNINGEN HITTILLS OM SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST

Den 9 september avslutades den största undersökning som någonsin gjorts bland arbetstagare inom räddningstjänsten i …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *