Hem » Artiklar » IFRÅGASÄTT NORMERNA REDAN FRÅN BÖRJAN
Erik Flink

IFRÅGASÄTT NORMERNA REDAN FRÅN BÖRJAN

Alla ska kunna gå med entusiasm och ett förväntansfullt pirr i magen till sitt jobb!
Men för att vi ska kunna skapa mer jämlika arbetsplatser där alla trivs krävs det att vi synliggör och vågar ifrågasätta de normer som styr oss

Därför fokuserar MSB tydligt på normkritik i våra utbildningar. För instruktörerna och handledarna, de som ska utbilda räddningstjänstens blivande medarbetare, är medvetenhet och kunskap om normer som styr våra föreställningar och värderingar av stor vikt för en lyckad kompetensutveckling. Normdelen av Grib-utbildningen omfattar såväl en generell grund om mänskliga rättigheter och demokrati, som en lägesbild av hur det ser ut inom räddningstjänsten när det gäller jämställdhet och mångfald.

Normer påverkar vår syn på människor. Att synliggöra och våga ifrågasätta normer är viktigt för förmågan att utveckla en mer jämlik arbetsplats. Räddningstjänsten och MSB har ett ansvar för att skapa ett tryggt samhälle med uthållighet. Det kan vi inte åstadkomma utan likvärdighet och jämlikhet i skyddet mot olyckor, och det förutsätter i sin tur jämlika arbetsplatser. Ett aktivt och medvetet arbete bidrar till att minska risken för diskriminering, kränkningar och särbehandling.

Totalt arbetar cirka 10 600 personer som räddningstjänstpersonal i beredskap. De RiB-anställda utgör en klar majoritet av landets brandmän. Bland dem finns en stor variation av kunskaper och erfarenheter. En bra introduktion och en inkluderande arbetsplatskultur skapar förutsättningar för att deras erfarenheter får berika och utveckla räddningstjänstens arbete i lokalsamhället och i Sverige som helhet.

Vi tror att många idag inte ens överväger att söka sig till räddningstjänsten, för att de utgår från att de inte passar in i brandmannanormen och vi vet att en del tyvärr slutar på grund av brister i den sociala arbetsmiljön. Så vill vi inte ha det. Vi har helt enkelt inte råd att avstå från människors kompetens!

Alla arbetsplatser präglas av sociala relationer. Det är genom dem vi lär oss jobbet, skapar ett sammanhang och bygger vår yrkesidentitet. I de sociala relationerna finns en mängd medvetna och omedvetna normer och värderingar, som styr exempelvis vem som inkluderas i snacket runt fikabordet eller förknippas med kompetens, legitimitet och status. Räddningstjänsten som arbetsplats är komplex och kan i viss mån betraktas som ett litet samhälle i sig. Här finns både tydliga och mer subtila hierarkier och regelsystem. Klart normerande områden för räddningstjänsten är exempelvis: utbildningssituationen, rekryteringsförfarandet, den fysiska arbetsmiljön samt bilden av vem som kan vara brandman, vilket påverkar den sociala arbetsmiljön.

Det är alltid ytterst arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Räddningstjänstens ledning har stor betydelse också för att problematisera föreställningar om vilka arbetsuppgifter och kvalifikationer som ger status. Inom allt fler räddningstjänster visar nu cheferna och den politiska ledningen stort intresse för den psykosociala arbetsmiljön. Vi har kommit en bra bit på vägen mot en mer inkluderande räddningstjänst. Men vi har fortsatt ett utmanande och långsiktigt arbete framför oss, och det är nödvändigt att också alla anställda inser sin egen roll i skapandet av en arbetsplatskultur.

Därför är vi så glada över att vi nu ser till att morgondagens brandmän redan från start får med sig en stor portion kunskap om normer och likabehandling

Med den nya utbildningen närmar vi oss ännu mer ambitionen att vara en räddningstjänst för alla! 

Erik Flink
Handläggare för jämställdhet och mångfald på Enheten för räddningstjänst, MSB

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Blitzkrieg, uppdragstaktik och MMI

Målet Med Insatsen, MMI, är sannolikt det viktigaste verktyget för att uppnå ett bra resultat …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *