Hem » Krönikor (sida 3)

Krönikor

Fler frågor än svar?

Fler frågor än svar

I förra numret gav både förbundsordförande Peter Bergh och chefsredaktören Tobias Rådenfjord bekymrande och spännande problemformulering om svensk räddningstjänst och den framtid vi går till mötes. Samverkan har som ord fått en ny betydelse där dess definition utgår från nepotism (svågerpolitik) där interna klubbar innehållandes beundran och ryggdunkningar framstår som en oroande trend.

Läs mer »

Tungt ansvar på få axlar

Tung ansvar på få axlar

Grovt avrundat finns totalt 15 000 brandmän i Sverige, en tredjedel heltidsanställda och två tredjedelar anställda i beredskap. Om vi antar att man på de flesta ställen arbetar i fyra skift, eller beredskap uppdelad på fyra veckor, så är det en fjärdedel av dessa som är i tjänst och beredskap varje minut dygnet runt, varje dag året runt, oavsett om …

Läs mer »

Kunden har alltid rätt

Kunden har alltid rätt

Kunden har alltid rätt är ett gammalt slitet uttryck som kanske inte alltid känns relevant när man hamnar i en situation där man inte får det man förväntat sig. Vad kan jag som konsument göra mer än att svära och knyta näven i fickan? Vad skulle det förändra om jag höjde rösten?

Läs mer »

Att räkna med räddningstjänsten

Att räkna med räddningstjänsten

Kan man egentligen räkna med räddningstjänsten? Ja det beror på hur man ser det. Om man menar att man kan räkna med att samhällsnyttan kommunal räddningstjänst dyker upp när man hamnar i knipa så är min uppfattning att det fortfarande är så. Men inom vilken tid, med vilka resurser och med vilken kompetens.

Läs mer »

Framtidens utmaningar

Framtidens utmaningar

Glädjande nog arbetar många räddningstjänster förebyggande med att minska brandmannens exponering och kontaminering av cancerogena ämnen. Det finns olika förutsättningar i landet, där det skiljer mellan gamla och nya brandstationer. Det går att göra förbättringar faktiskt bara genom att öka medvetandegraden hos brandmännen och att vi håller oss rena med de förutsättningar vi har.

Läs mer »