Hem » Krönikor (sida 3)

Krönikor

FARLIGA ÄMNEN I MODERNA BILAR

2015 genomförde räddningstjänsten 18 300 insatser mot trafikolyckor. (Räddningstjänst i siffror 2015) Antalet ökar från år till år. En trafikolycka innebär många risker för både blåljuspersonalen som de drabbade. Alla dessa risker måste vi ta hänsyn till när vi anländer till platsen.

Läs mer »

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Det har funnits en trend till att skapa kommunförbund som organiserar räddningstjänsten under ett antal år. En övertygelse om att fördelarna överväger nackdelarna med det råder om nu ens nackdelarna tas i beaktande. Hur ofta är det så att fördelarna faktiskt övervinner nackdelarnas konsekvenser? En inte helt entydig fråga, men i god ordning är det av intresse att veta och …

Läs mer »

Specialisering är nästa naturliga steg

Specialisering är nästa naturliga steg

Vi har under många år fått se hur vi har gått från räddningstjänstlagen till Lagen om skydd mot olyckor. En lag som burit med sig många konsekvenser för den organisatoriska utformningen av räddningstjänsten och för våra tjänster som ska nå ut i och till samhällets alla skikt. Vad är det egentligen som har hänt?

Läs mer »