Hem » Krönikor (sida 3)

Krönikor

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Det har funnits en trend till att skapa kommunförbund som organiserar räddningstjänsten under ett antal år. En övertygelse om att fördelarna överväger nackdelarna med det råder om nu ens nackdelarna tas i beaktande. Hur ofta är det så att fördelarna faktiskt övervinner nackdelarnas konsekvenser? En inte helt entydig fråga, men i god ordning är det av intresse att veta och …

Läs mer »

Specialisering är nästa naturliga steg

Specialisering är nästa naturliga steg

Vi har under många år fått se hur vi har gått från räddningstjänstlagen till Lagen om skydd mot olyckor. En lag som burit med sig många konsekvenser för den organisatoriska utformningen av räddningstjänsten och för våra tjänster som ska nå ut i och till samhällets alla skikt. Vad är det egentligen som har hänt?

Läs mer »

Vart är jag välkommen?

Vart är jag välkommen?

Det finns många saker som ger upphov till olika tankar kring rekrytering, inte minst när man läser arbetsrätt och diskriminering som akademiskt ämne. Har i en tidigare artikel varit inne på vad kompetens är men har ännu inte berört rekryteringsprocessen eller dialogen om rekrytering. Vad är dialogens konsekvenser?

Läs mer »