Hem » Artiklar (sida 4)

Artiklar

FRÅN 2 till 13 PÅ TIO ÅRS TID!

Räddningstjänsten Västra Blekinge har från år 2007 fram till idag ökat antalet kvinnliga medarbetare från 2 till 13. Högst andel kvinnor har vi på dagtid. Men från 2012 har det blivit fler kvinnor även som deltidsbrandmän och i december 2016 fick vi vår första kvinnliga styrkeledare.  

Läs mer »

Förändringar inom räddningstjänsten Karlstadregionen

Förändringar inom räddningstjänsten Karlstadregionen

I augusti 2015 blev undertecknad tillförordnad avdelningschef på vår räddningstjänstavdelning. Det tillfälliga bytet av arbetsuppgifter var en konsekvens av att vår tidigare förbundsdirektör valde att sluta till förmån för prästyrket. Från strålrör i boden till Härlig är jorden… Vid mitt tillträde bad jag om att få i uppdrag att genomföra en översyn av räddningstjänstavdelningen. Jag tyckte det var lämpligt då …

Läs mer »

Rättsväsendet har misslyckats

Rättsväsendet har misslyckats

I slutet av april 2016 blev Gryningspyromanen Ulf Borgström en fri man. Hur är det möjligt att en person som misstänkts för över hundra bränder bara blivit dömd för tre? Hur stor är sannolikheten att han inte har med flertalet av de andra bränderna att göra? Och hur kan rättssystemet bättre lagföra mordbrännare?

Läs mer »

Digitala hjälpmedel kan revolutionera arbetet på brandplatserna

Digitala hjälpmedel kan revolutionera arbetet på brandplatserna

Lägenhetsritningar på displayer i rökdykarmasken, drönare och digitala moln-tjänster för bättre insatsbeslut. När Storstockholms Brandförsvar topptrimmar sina kommunikationskanaler med ett eget snabbt fibernät öppnas vägen även för en kraftfull användning av digitala hjälpmedel ute på brandplatserna. Claes Looft, IT-chef med lång brandmanserfarenhet, hoppas nu att MSB bygger ett ”blåljusnät”

Läs mer »