Hem » Artiklar (sida 20)

Artiklar

Svenska toppolitiker svarar på SFF:s frågor om räddningstjänsten

Svenska toppolitiker svarar på frågor om räddningstjänst

Några månader innan valet frågade SFF samtliga åtta riksdagspartier om deras respektive ledare, eller någon talesperson – under ett möte, per telefon eller skriftligen – ville svara på ett antal frågor om svensk räddningstjänst. Detta väckte ett stort intresse: SFF besökte Karin Enström (M) på försvarsdepartementet och Stefan Löfven (S) har själv besvarat våra frågor skriftligen. Samt har talespersoner för …

Läs mer »

Rejält övade brandmän räddade jätteskepp i nöd

Corona Seaways

Tidigt på morgonen, den 4 december 2013, får Helsingborgs brandförsvar en begäran om assistans vid kontroll av ett fartyg, som har haft en brand ombord. Men branden lever och när det 187 meter långa fartyget, som ska visa sig vara Corona Seaways, söker nödhamn påbörjas en mycket komplicerad insats – med evakuering av 24 personer och rökdykning i högriskmiljö. Tack …

Läs mer »

Profilen: Christer Ängehov

Christer Ängehov

Christer Ängehov, som har fått uppdraget att leda det nya förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV), avslöjar att den största utmaningen är att få med de sju kommuner som hoppade av. Han välkomnandes varmt i november, och hamnade rätt i hetluften mellan två stormar och fartygsbranden på Corona Seaways.

Läs mer »

KIR utvecklas till MIR

KIR utvecklas till MIR

Tidigare hade BRF en KIR-grupp, men valde att lyfta dessa frågor direkt till förbundsstyrelsen och lade ned själva gruppen. Nu gör man om – vidgar perspektiven och har sjösatt gruppen MIR, Mångfald inom räddningstjänsten. MIR är behjälpliga med svar på frågor vilka särskilt rör grupper som är mindre representerade vid räddningstjänsten, till medlemmar, men även som stöd och hjälp till …

Läs mer »