Hem » Artiklar (sida 10)

Artiklar

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

DRIVER – Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forskningsoch demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga samhällsstörningar, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. 37 aktörer från 15 länder deltar i projektet som startade 2014 och pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Läs mer »

RIB-15 avtalsförhandlingen

RIB-15 avtalsförhandlingen

Inför årets avtalsförhandling gick BRF ut med budskapet att den var tvungen att lyckas. Alternativet hade landets kommuner inte råd med. Det första budet från arbetsgivarsidan låg på 2,27 % – ett rent hån mot landets deltidsanställda brandmän. Efter fem veckors konflikt och ett antal förhandlingsomgångar landade det slutgiltiga budet från medlarna på 6,5 % enligt BRF:s uträkningar.

Läs mer »

Brandinspektören som söker svar

Jan Tomtin

Vad Jan Tomtin än gör lägger han hela sin själ i det – och han räds inte stora utmaningar. Nu har han tagit över ansvaret för sotningen inom Storstockholms brandförsvar och granskar ivrigt insatsrapporterna, på jakt efter mönster i sotbränder. I tjänsten som jourhavande brandinspektör samlade han och tio kollegor unika data vilket mynnade ut i ett projekt gällande brandskydd …

Läs mer »

Alla släckvätskor farliga för miljön!

Alla släckvätskor farliga för miljön!

Lyckligtvis har brandmännen i Helsingborg inte utsatts för någon yrkesexponering vad gäller långlivade kemikalier. Men, landets räddningstjänster använder alltmer släckskum – en fördubbling har skett sedan år 1998, och MSB:s omfattande studie visar att fluorföreningar ingår i ALLA testade B-skum – men ALLA testade släckvätskor har effekter på miljön. Tillverkare och säljare ansvarar för respektive produkts innehåll, men då tillsatsämnen …

Läs mer »

Byborna: ”Var är medmänskligheten?”

Var är medmänskligheten?

Lyckliga omständigheter gjorde att bara Kent Bodin var hemma när det brann i det stora trähuset. Han och de övriga boende i Idenors-Hamre är nöjda med räddningstjänstens släckinsats, men starkt kritiska till att de fått så lite hjälp från kommunen – drygt sju månader senare måste flera familjer hämta sitt dricksvatten på annat håll eftersom ingen vet hur stor miljöskadan …

Läs mer »