Hem » Artiklar » RAPPORT FRÅN AVTALSKOMMITTÉN
TEXT: Magnus Sjöholm, Central Ombudsman och ansvarig för Avtalskommittén

RAPPORT FRÅN AVTALSKOMMITTÉN

Vad har hänt och hur fortskrider arbetet mot ett nytt RiB-avtal 2019?

BRF är i slutskedet av enkäten ”Statusläge 2017” som alla brandmän och brandbefäl kan svara på. Vårt mål har varit att se över hur räddningstjänstsverige egentligen mår. I skrivandes stund har ca 1000 svar inkommit, vilket innebär att enkäten närmar sig en statistiskt säkerställd nivå vad gäller vissa frågeställningar. Det som återstår nu är att få in svar från stationer som ännu ej svarat. Enkäten är ännu inte analyserad men en snabbglimt på de svar som inkommit har varit en riktig ”ögonöppnare” för oss. BRF centralt har haft god koll på läget i Sverige, men att få fram sammanställda uppgifter är nytt och enkäten kommer att ha stor betydelse framöver. Avtalskommittén kommer att ihop med SFF vara på plats under Almedalsveckan 1-8 juli 2018, målet är att en delrapport gällande enkät-svaren då ska kunna presenteras. Enkäterna är fortfarande öppna, ta chansen att säga din mening och bidra till utvecklingen av branschen. Gå in på: www.brandfacket.se/avtalskommitte

Det har också framkommit en del situationer där arbetsgivare på både hel- och deltid inte betett sig på ett korrekt sätt mot er arbetstagare. För att behålla er anonymitet kommer vi diskret titta över detta längre fram när tid ges.

Viktiga möten gällande kommande förhandling
Avtalskommittén har varit i kontakt med de andra avtalsbärande parterna på arbetstagarsidan. Vi är angelägna om att ihop med fackförbunden Kommunal och Vision få en bred samsyn inför förhandlingarna med SKL & Pacta som upptas i slutet av året. Det som har varit har varit och avtalskommittén tar lärdom av detta och det är också ett viktigt inslag i kommande diskussioner med de andra fackförbunden.

Det vi kan se via enkäten är en mycket stark trend gällande önskemål om detaljer i RiB-avtalet. Ob-tillägg för larm och övningstid, ersättning för bil samt en bättre lösning för sommarsemester är de punkter som en majoritet av de svarande anser viktiga. Avtalskommittén tittar även noga på idag befintliga avtal som finns och tillämpas för andra anställda i kommunerna. Även beredskapsersättningar för andra yrkesgrupper i kommunerna är av intresse att se över.  

EU-dom 20180221
Nuläget som råder är följande; Inom arbetsrätten och arbetstidslagstiftningen klassas beredskap inte som arbetstid, det gör däremot jour. RiB-anställningen är en beredskapsanställning då anställd står till arbetsgivarens förfogande för att vid larm inställa sig för tjänstgöring inom 5-10 min.     

EU-domstolen meddelande 21 februari 2018 dom i ett mål gällande en brandman från Belgien och hans kravställan gällande lön för beredskap i hemmet i det att han stod till arbetsgivarens förfogande.

Domstolen kom bl.a. fram till att då en brandman (motsvarande RiB-anställd) står till arbetsgivarens förfogande och som i det aktuella fallet, med en inställelsetid på 8 minuter och som då pga. detta i väsentlig mån inskränker möjligheterna till andra aktiviteter, ska anses utgöra arbetstid.

Vad händer nu? Brandmännens Riksförbundet och Avtalskommittén är just nu i en process där bl.a. våra jurister tittar på innehållet i EU-domen för att överblicka eventuella följder som den kan få. Hur svensk arbetsrätt kommer att förhålla sig till innehållet i domen är idag för tidigt att säga. BRF & Avtalskommittén återkommer i kommande nummer av SFF med mer information om hur domen tagits emot och vilka följder den kan tänkas att få.

Länk till domen här: http://www.cesi.org/9872-2/

Slutligen, en del av er har hört av er till oss i Avtalskommittén med åsikter, fortsätt med det! Det är precis så det ska vara! Ni kan nå oss genom att skicka epost till avtalskommitte@brandfacket.se eller ring till kansliet på 08-722 34 80 och be om att få prata med oss.

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Dan Eliasson – möjliggöraren

– Jag har en genuin önskan om att Räddningstjänst-Sverige tillsammans med MSB nu flyttar fram …