Hem » Artiklar » NU STARTAR NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST, NRJ.
Peter Bergh och Monika Nyqvist berättade om BRFs nätverk för mångfald och om ett kommande forskningsprojekt.

NU STARTAR NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST, NRJ.

BRF initierar ny genusmodell.

Tillsammans med genusforskare vid Uppsala universitet vill BRF arbeta fram en modell för att förhindra kränkningar inom räddningstjänsten.

– Det är första gången som universitetet vänder sig till en facklig organisation för att samarbeta på det här sättet. Forskningen får ett tydligt underifrån-perspektiv, säger Peter Bergh, förbundsordförande i Brandmännens Riksförbund. Två räddningstjänster ska väljas ut, där både hel- och deltidsstationer ska studeras. Fokus ligger på sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Forskningen ska pågå i två år, och resultatet bli en modell över hur kränkningar kan motarbetas och förhindras.

BRF har sökt pengar från Vinnovas anslag Normkritisk innovation, i samarbete med Uppsala universitet och Centrum för Genusvetenskap i Uppsala. Initiativtagarna har knutit till sig en referensgrupp, där kända namn från branschen ingår. I mitten av mars blir det klart om Vinnova ger klartecken till forskningen eller inte.

NJR startar chefsutvecklingsprogram.

Försvarsmakten står modell när NJR startar ett exklusivt chefsutvecklingsprogram för ökad jämställdhet. Först ut är tio chefer i Västra Götaland.

Försvarsmakten, och andra myndigheter inom säkerhet och försvar, har använt sig av programmet Gender Coach sedan 2007. Programmets deltagare får en personlig coach. Coacherna har specialistkompetens i jämställdhet- och genusintegrering och kan anpassa utbildningen efter vad varje chef behöver. I programmet ingår också seminarier med meriterade föreläsare inom området, och diskussioner mellan deltagarna.

Nu startar Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR, ett Gender Coach-program tillsammans med MSB och samverkan Räddsam VG, som består av 19 räddningstjänster i Västra Götaland. Tio chefer från Räddsam VG får chansen att delta i den allra första utbildningen som pågår från mars till oktober 2018.

– Det här blir en pilot. Efter den första utbildningsomgången ska vi utvärdera och se hur vi långsiktigt kan skapa ett program som kommer många fler chefer till del, säger Ida Texéll, förbundsdirektör i Brandkåren Attunda som under 2018 leder NJR. Inom försvaret har de allra högsta cheferna, inklusive överbefälhavaren, genomgått Gender Coach-programmet, vilket har skänkt status åt utbildningen och understrukit vikten av jämställdhet.

– Genom att starta programmet synliggör vi ledarskapets betydelse för att skapa en inkluderande arbetsplatskultur och en jämställd räddningstjänst, säger  Ida Texéll.

Ida Texèll
Förbundsdirektör, Brandkåren Attunda.

Attunda leder NJR 2018

Ordförandeskapet för Nätverket Jämställd Räddningstjänst alternerar mellan medlemmarna. I år leder Brandkåren Attunda NJR.

– Under 2018 kommer vi att lägga ännu mer fokus på ledarskap och inkluderande arbetsplatser, säger Ida Texéll, Attundas förbundsdirektör och räddningschef. Ett femtiotal av landets cirka 160 räddningstjänster är medlemmar i NJR.

Det är på tok för få, tycker Ida Texéll, som började verksamhetsåret med att skriva till alla räddningstjänster och uppmana dem att gå med.

 

Text och foto: Annika Lindqvist, MSB

 

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Dan Eliasson – möjliggöraren

– Jag har en genuin önskan om att Räddningstjänst-Sverige tillsammans med MSB nu flyttar fram …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *