Hem » Artiklar » DET ÄR ETT PROBLEM DÄR HELA SAMHÄLLET MÅSTE REAGERA!

DET ÄR ETT PROBLEM DÄR HELA SAMHÄLLET MÅSTE REAGERA!

LINDA KAZMIERCZAK, FÖRBUNDSREDAKTÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD.

Problemet med hot och våld mot blåljuspersonal är ett samhällsproblem som är mycket större än att räddningstjänst, polis och ambulans ensamma kan hantera det, menar förbundsdirektör Linda Kazmierczak på Räddningstjänsten Syd.

I MARS I ÅR FICK en brandstyrka en mycket kraftig smällare kastad emot sig vid en insats en natt på Ramels väg i Rosengård.

       Hot och våld är absolut en del av räddningstjänstpersonalens vardag i Malmö idag vilket attacken med smällaren visar. Men det är ändå mycket lugnare idag jämfört med år 2008-2009 då det var väldigt upprört med stenkastning och liknande. Våldet var då inte främst riktat mot räddningstjänsten men det drabbade räddningstjänsten också, menar Linda Kazmierczak.

Enligt henne har det förebyggande arbete som bedrivs inom Räddningstjänsten Syd bidragit till att det har blivit lugnare.      Ja, att komma tillrätta med hot och våld mot räddningstjänstpersonal handlar väldigt mycket om förebyggande arbete och att bygga relationer. Vi har många projekt i gång där vi möter ungdomar på olika sätt. Utifrån vårt informativa uppdrag försöker vi också vara ute mycket bland allmänheten där vi visar vilka vi är och vad räddningstjänsten står för, säger Linda Kazmierczak

Hela samhället måste agera

I BRF:s enkät år 2015 svarade 35 % i av brandmännen i Räddningstjänsten Syd att de under året hade utsatts för hot eller våld i sitt arbete. Vilken är din kommentar till det?

       Jag känner inte till hur man har ställt frågorna i enkäten. Men den siffran är givetvis bedrövlig. Vi kan inte ha ett samhällsklimat där räddningstjänst och ambulans som är till för att rädda och hjälpa människor blir hindrade eller på annat sätt utsatta under sitt arbete. Det är klart att vi måste göra vad vi kan för att stävja den utvecklingen. Den oro som förekommer är ett uttryck för ett samhällsproblem som är mycket större än att räddningstjänsten ensam kan hantera det. Det är ett problem där hela samhället måste agera, menar Linda Kazmierczak

Inom Räddningstjänsten Syd har flera åtgärder vidtagits för ökat skydd för personalen, som exempelvis kross-säkra rutor på bilarna.
       Det fysiska skyddet är viktigt men vi kan inte hantera utvecklingen bara genom att bepansra oss. Vi måste också jobba med att förebygga problemen, säger Linda Kazmierczak.

Brandmännens Riksförbund har länge haft tjänstemannastatus för räddningstjänstpersonal som krav. Vad har du för inställning till det?

       Jag vet egentligen inte men det är väl bland annat därför man utreder frågan om stärkt rättsskydd för blåljuspersonal. Min inställning är att det är viktigt att vi, med den samhällsutveckling vi ser, inte har ett sämre skydd än andra yrkesgrupper i utsatta positioner.

       Det är bara det att tjänstemannastatus eller stärkt rättsskydd enligt min mening inte kommer att stävja utvecklingen. Det är bra i efterhand för den enskilde som drabbats men kommer inte att fungera avskräckande. Utvecklingen som vi ser är inte bara räddningstjänstens, polisens och ambulansens fråga. Problemet är mycket större och bredare än så, menar Linda Kazmierczak

 

TEXT: ANDERS FAHLMAN

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Blitzkrieg, uppdragstaktik och MMI

Målet Med Insatsen, MMI, är sannolikt det viktigaste verktyget för att uppnå ett bra resultat …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *